Norwegian version of this page

Previous events

Time and place: June 7, 2022 12:00 PM1:00 PM, TBA

In this LEA meeting, Jelena will present the latest updates from the MATHMot project related to the findings from the pilot study last spring. She will also include how these have influenced some methodological choices applied in the ongoing main data collection. More information about the project can be found here - https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/mathmot/.

Image may contain: Musical instrument, Idiophone, Musical instrument accessory, Wood, Folk instrument.
Time and place: June 1, 2022June 3, 2022, Reykjavik, Island

The NERA 2022 conference addresses questions around Education and involvement in precarious times.
NERA is a meeting place for educational researchers from the nordic countries aiming to enhance collaboration and strengthen educational research across the Nordics.

Time and place: May 10, 2022 12:00 PM2:00 PM, UTSATT - Informasjon om ny dato og sted kommer.

UTSATT - ny dato kommer. Trude Nilsen foreleser i forbindelse med tilsetting som professor. Tittel på forelesningen kommer.

Guri Nortvedt, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Time and place: Apr. 26, 2022 12:00 PM2:00 PM, Aud. 2, Helga Engs hus

Guri Nortvedt foreleser i forbindelse med opprykk til professor. Tittelen på forelesningen er «Matematikkundervisning for alle».

Foto av Lovisa Sumpter.
Time and place: Apr. 19, 2022 12:00 PM2:00 PM, Stort møterom/ Klubben, Georg Sverdrups hus og Zoom

Lovisa Sumpter foreleser i forbindelse med tilsetting som professor. Tittelen på forelesningen er «Collective mathematical reasoning and different types of arguments».

Time: Jan. 13, 2022 1:00 PM3:30 PM

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Oleksandra Mittal, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Sigrid Blömeke, Centre for Educational Measurement, UiO.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Trude Nilsen hvis dette er aktuelt.

Time and place: Nov. 12, 2021 12:15 PM2:45 PM, Nils Henrik Abels Hus, rom 621 Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Cecilie Weyergang, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved NTNU.

Tilhørere kan delta via zoom, ta kontakt med Tove S. Frønes hvis dette er aktuelt.

 

To gutter leser bøker og på skjerm
Time and place: Oct. 15, 2020 10:00 AM11:30 AM, Strømmes fra Litteraturhuset i Oslo

Boka gir viktig innsikt i utviklingen i leseferdigheter blant elever i Norden og viser hvordan resultater fra store leseundersøkelser kan benyttes til å forstå mer om elevers lesing.

Time and place: Sep. 23, 2020 10:00 AM12:30 PM, Niels Henrik Abels hus, rom 622, 6.etg. Blindern Campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ragnhild Engdal Jensen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Anne Mangen, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Hun deltar via zoom.

Time and place: Dec. 10, 2019 12:00 PM1:00 PM, NHA 622

Regular group meeting

In regular LEA group meetings, members are informed about the latest news concerning the group, discuss current developments in large-scale assessments and related research, and provide feedback to each other's research endeavors.