English version of this page

Kurs, seminarer og opplæring

Opplæring

I tillegg til å skrive en doktoravhandling må du fullføre en opplæringsdel tilsvarende et halvt års arbeid, eller 30 studiepoeng. Opplæringsdelen settes sammen av obligatoriske tema (20 studiepoeng) og valgfrie kurs/seminarer (10 studiepoeng).

Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud. Det faglige tilbudet kan variere fra semester til semester. Vi har flere faste kurs som tilbys med ulik frekvens. 

Fakultetets kurstilbud

Den obligatoriske kurskomponenten på 20 studiepoeng omfatter kurs i vitenskapsteori og etikk, kvalitativ og kvantitativ metodologi.

I tillegg kan kandidatene velge fritt blant kurs inntil 10 studiepoeng. Disse kan velges enten blant fakultetets egne kurstilbud høst og vår eller de kan tas av kurstilbud ved andre institusjoner. Emner etter valg anbefales drøftet med veileder. Kurstilbud ønsket tatt utenfor UV må forhåndsgodkjennes av enheten.

Fakultetet har en egen nettkatalog for eget kurstilbud høst og vår. Fakultetet deltar også i et nasjonalt samarbeid med de øvrige samfunnsvitenskapelige fakultetetene om en egen kursportal. Henvisning til denne kursportalen finner man også på nettsiden til nettkatalogen.

Kontakt

Har du spørsmål?