Kurs, seminarer og opplæring

Tre kollegaer i samtale (foto: Shane Colvin/UV)

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen består av en obligatorisk og en valgfri del, og dekker 30 studiepoeng. Den obligatoriske delen fordeles på forskningsseminaret (2 studiepoeng) og temaene

  • vitenskapsteori (5 studiepoeng)
  • etikk (3 studiepoeng)
  • metodologi (10 studiepoeng)

Du kan lese mer om opplæringsdelen under oppbygging og struktur, og i Programplan for graden ph.d. i utdanningsvitenskapelige fag.

Kursoversikt

Fakultetet har en egen kursoversikt (tidligere kalt nettkatalogen) hvor du finner oversikt over ph.d.-kursene som tilbys.