Kvalitetsystemet

Sist endret 12. apr. 2016 17:43 av Solveig Bauge Løland

Ansvar på organisatorisk nivå ligger til ledelsen ved dekan.

Sist endret 12. apr. 2016 18:08 av Solveig Bauge Løland
Sist endret 12. apr. 2016 18:04 av Solveig Bauge Løland
Sist endret 19. nov. 2020 10:53 av Linn Kristin Stølan

Kvalitetssystemet for doktorgradsutdanningen er en del av Kvalitetssystemet ved UiO som skal bidra til å sikre og videreutvikle studiekvaliteten ved universitetet, og gjelder for studier både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Sist endret 12. apr. 2016 18:18 av Solveig Bauge Løland

Ansvarlig for den periodiske programevalueringen er dekan/forskningsdekan.

Sist endret 12. apr. 2016 18:29 av Solveig Bauge Løland

Her vil det komme mer etter hvert.