English version of this page

Regelverk for forskerutdanningen

Her finner du de mest aktuelle lover, forskrifter, utfyllende regler og programplan for forskerutdanningen.

UiOs forskrifter og veiledninger

Regelverk for forskerutdanning

Dr.grad

Forskrifter for graden philosphiae doctor (ph.d.) ved UiO

Fakultetets utfyllende regler for forskerutdanningen (inklusive fakultetets opptaksregler) (UV)

Programplan for forskerutdanningen (UV)

Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos) ved UiO

Tilsetting som stipendiat

Ansettelsesvilkår for stilling som stipendiat (Lovdata)

Retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger (UiO)

Arbeidsplikt for stipendiater (UV)

Rettigheter til arbeidsresultater (UiO)

Kurs

Sensorveiledning for forskerkurs ved doktorgradsprogrammet UV

Veiledende retningslinjer for bruk av paper som dokumentasjonsform i kurs 

Etikk

Forskningsetiske retningslinjer (NESH)

Forskningsetikk (Informasjon for UiO-ansatte)

Forskningsetikk (UiO)

Etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo

Bedømmelse

Prosedyrer og råd ved avslutningen av et doktorgradsarbeid

Helseforskning

Helseforskningsloven (Lovdata)

Oversikt over regelverket for medisinsk og helsefaglig forskning (UiO)

Publisert 10. aug. 2015 16:55 - Sist endret 20. aug. 2021 12:56