English version of this page

Regelverk for forskerutdanningen

Her finner du de mest aktuelle lover, forskrifter, utfyllende regler og programplan for forskerutdanningen.

Nasjonale lover og forskrifter

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven, Lovdata)

Lov om behandling av personopplysninger (Lovdata)

Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler 

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiater, vitenskapelige ansatte og spesialistkandidater (Lovdata)

Forskrift om krav til mastergrad (Lovdata)

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid

Forskrift om kvalitetsikring og kvalitetsutvikling I høyere utdanning og fagskoleutdanning

Sentrale forskrifter og retningslinjer ved UiO

Forskrifter for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo

Samling med de mest sentrale forskrifter, retningslinjer og veiledninger for doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo 

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Rammer for disputas, ved UiO

Retningslinjer for samarbeid om kandidater med tverrfakultære ph.d.-prosjekter ved UiO

Etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo

Personvern ved UiO

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora

Forskningsetikk, Universitetet i Oslo

Redelighet i forskning

Forskrift for studier og eksamen ved UiO

Tilsetting som stipendiat

Retningslinjer for vurdering til stipendiatstilling

Ansettelsesvilkår for stilling som stipendiat (Lovdata)

Ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO (UiO)

Rettigheter til arbeidsresultater (UiO)

Kvalitetssystemer ved UiO

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet

Kvalitetssystem for forskerutdanningen

Kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning

Dr.philos.

 Forskriften for graden dr.philos.

Utfyllende regler og programplan ved UV-fakultetet

Fakultetets utfyllende regler for forskerutdanningen (inklusive fakultetets opptaksregler)

Programplan for forskerutdanningen ved UV

Fakultære retningslinjer: 

Veiledende retningslinjer: Artikkelbaserte avhandlinger

Veiledende retningslinjer om kappen ved en artikkelbasert avhandling

Veiledende retningslinjer: Midtveisevaluering og sluttlesing

Sensorveiledning for forskerkurs ved doktorgradsprogrammet UV

For avhandlingsarbeidet - annet:

Om publisering

Til UB: Skrive og referere

Bestill en bibliotekar

Kurs

Veiledende retningslinjer for bruk av paper som dokumentasjonsform 

Gode råd om kandidaters arbeidsplikt

Veiledende retningslinjer om arbeidsplikt

Avslutningen

Prosedyrer og råd ved avslutningen av et doktorgradsarbeid

UiOs informasjon om rammer for disputasen

Publisert 10. aug. 2015 16:55 - Sist endret 24. juni 2021 11:33