Forlengelser

Du har mulighet til å søke om forlengelse hvis du har mindre enn ett år igjen av avhandlingsarbeidet.

Lovfestede permisjoner

Lovfestede permisjoner på mer enn 2 uker utløser en forlengelse av opptaksperioden. For kandidater med UiO som arbeidsgiver skjer dette automatisk. Kandidater med ekstern arbeidsgiver må sende en bekreftelse fra arbeidsgiver om at ansettelsen er forlenget, eventuelt en bekreftelse fra NAV (NB! ikke send selve sykemeldingen!)

Lønn ved forlengelse (utenom lovfestet permisjon)

En forlengelse av ph.d.-perioden din er ikke en forlengelse av din arbeidskontrakt. En forlengelse betyr dermed ikke at du automatisk vil bli lønnet. Ta kontakt med din arbeidsgiver for å diskutere eventuell forlengelse av arbeidskontrakt.

Veiledning og forlengelse

Hvis dine veiledningstimer er brukt opp, må instituttet du tilhører avgjøre om du vil bli tildelt flere veiledningstimer ved forlengelse. Ta kontakt med din ph.d.-rådgiver, samt arbeidsgiver hvis det ikke er UiO, for å få mer informasjon.

 

Publisert 21. apr. 2022 15:32 - Sist endret 21. apr. 2022 15:32