English version of this page

Utenlandsopphold - ph.d

Internasjonal erfaring er viktig for videre karriere både i og utenfor akademia. Utenlandsopphold gir verdifull erfaring og anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk. Be gjerne din veileder eller ph.d.- koordinator om en samtale om potensielt utenlandsopphold.

De vanligste typene utenlandsopphold

  • gjesteforskeropphold (korte: 2 uker til 3 mnd, eller lengre: 3-12 mnd)
  • opphold hos ekstern veileder
  • feltarbeid
  • kurs- eller seminardeltakelse
  • konferansedeltakelse

Ved lengre utenlandsopphold kan du etter avtale med instituttleder få redusert arbeidsplikten.

Fakultær støtte til forskningsopphold i utlandet

UV-fakultetet utlyser hvert år midler til utenlandsopphold for egne stipendiater. Les mer om utlysning av stimuleringsmidler for stipendiaters utenlandsopphold

Andre kilder til finansiering 

Eksternt finansierte kandidater

Har du ekstern finansiering, avklar med din arbeidsgiver hvilke muligheter du har til utenlandsopphold.

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 22. apr. 2022 12:58