English version of this page

Avhandling, bedømmelse og disputas

Avhandlingen: krav og retningslinjer

 • Forskrift for graden ph.d.
 • Retningslinjer
 • Informasjon om ressurser og bibliotekstjenester
 • Omfang, lengde, språk
 • Artikkelbasert avhandling
 • Medforfatter
 • Tidsbruk
 • Krav og plikter i forhold til veiledningen

Innlevering, errata og trykking

 • Før innlevering
 • Hvor leveres avhandlingen?
 • I hvilket format skjer innleveringen?
 • Mal for innlevering
 • Trykking
 • Underkjent avhandling - ny innlevering
 • Hva skjer etter innlevering?

Bedømmelse av avhandlingen

 • Hvem bedømmer?
 • Hvor lang tid tar det?
 • Når skjer bedømmelsen?
 • Innstillingen
 • Hvordan og i hvilket format får man svar?
 • Hvordan klager man?

Prøveforelesning og disputas

 • Forberedelse til prøveforelesning og disputas
 • Prøveforelesning m. info om bedømmelse
 • Disputas m. info om bedømmelse

Info om bedømmelseskomite og disputasleder og bedømmelseskomite

 • Info til disputasleder
 • Info til bedømmelseskomite

Doktormiddag og kreering

 • Tips til eventuell doktormiddag
 • Kreering og doktorgradsdiplom

Kontakt oss

Har du spørsmål?