English version of this page

Doktormiddag og kreering

Kandidaten velger om han eller hun vil arrangere doktormiddag, og betaler selv for arrangementet. Noen av utgiftene kan trekkes av på skatten.

Doktormiddagen

Doktormiddagen er ditt arrangement som kan holdes i restaurant eller i Universitetes lokaler. Du inviterer disputaslederen, komitéens medlemmer og veileder til middagen. I tillegg er det naturlig å invitere kollegaer og personer som har hjulpet i arbeidet med avhandlingen.

Det er ingen faste regler for bordplassering, men du med ledsager, bedømmelseskomitéens medlemmer, disputasleder og hovedveileder sitter sentralt, ev. ved et hovedbord.

Det er vanlig at disputasleder, det tredje medlemmet i bedømmelseskomiteen og veileder holder tale. Toastmaster må få beskjed om at disputasleder er førstetaler under doktormiddagen. Videre er det tradisjon at du taler og takker universitetet, komiteen, fagmiljøet, familie osv. 

Fratrekk på skatten

Kandidaten dekker selv alle utgifter til doktormiddagen. Det er anledning til å trekke fra et visst beløp til doktormiddag på selvangivelsen, se Skatteetatens nettside om fradragsrett for kostnader vedrørende doktorgrad (skatteetaten.no). Forutsetningen for skattefritak er at doktormiddagen er et offisielt arrangement med deltakelse som over.

Kreeringsseremonien og doktorgradsdiplom

Etter bestått doktorgradsprøve kreeres du til philosophiae doctor (ph.d) av universitetets rektor. Fire ganger i året arrangerer Universitetet i Oslo en høytidelig seremoni der de nye doktorandene formelt kreeres og får overrakt doktordiplomene sine.

Les mer om kreeringen på UiOs sentrale sider

Doktorgradsdiplomet er på latin. Du får i tillegg et diplomvedlegg på norsk med informasjon om din doktorgrad og doktoravhandling.

Dersom du ikke kan delta på kreeringen, får du tilsendt diplomet til din privatadresse etter kreeringen. Husk å sørge for at du har korrekt postadresse i StudentWeb.

Publisert 17. apr. 2015 11:12 - Sist endret 13. apr. 2022 13:31