English version of this page

Doktormiddag og kreering

Du velger selv om du vil arrangere doktormiddag, og du betaler selv for arrangementet. Noen av utgiftene kan trekkes av på skatten.

Doktormiddagen

Doktormiddagen er ditt arrangement. Det er du som inviterer disputaslederen, komitéens medlemmer og veileder til middagen. I tillegg er det naturlig å invitere kollegaer og personer som har hjulpet deg i arbeidet med avhandlingen.

Det er ingen faste regler for bordplassering, men du bør sørge for at du og din ledsager, bedømmelseskomitéens medlemmer, disputasleder og hovedveileder havner sentralt, ev. ved et hovedbord.

Det er vanlig at disputasleder, det tredje medlemmet i bedømmelseskomiteen og veileder holder tale. Toastmaster må få beskjed om at disputasleder er førstetaler under doktormiddagen. Videre er det tradisjon at du taler og takker universitetet, komiteen, fagmiljøet, familie osv. Les mer i fakultetets prosedyrer og råd ved avslutningen av et doktorgradsarbeid.

Fratrekk på skatten

Du dekker selv alle utgifter til doktormiddagen. Det er anledning til å trekke fra et visst beløp til doktormiddag på selvangivelsen, se Skatteetatens nettside om fradragsrett for kostnader vedrørende doktorgrad (skatteetaten.no). Forutsetningen for skattefritak er at doktormiddagen er et offisielt arrangement med deltakelse som over.

Kreeringsseremonien

Etter prøveforelesning(er) og disputas avgir bedømmelseskomiteen en godkjenning av disse til fakultetet. På bakgrunn av denne godkjenningen kreeres doktoranden til philosophiae doctor (ph.d) av universitetets rektor. Fire ganger i året arrangerer Universitetet i Oslo en høytidelig seremoni der de nye doktorandene formelt kreeres og får overrakt doktordiplomene sine.

Kreeringen er ikke obligatorisk, men dersom du har anledning bør du delta. Kreeringen foregår normalt i Universitetets Aula.

Under seremonien kalles vanligvis alle doktorander fra samme fakultet opp på podiet. Dekanen gir en kort omtale av hver avhandling før rektor overrekker doktordiplomet.

Det er forventet pent antrekk ved kreeringen. Du har anledning til å invitere et visst antall gjester, som veileder(e), familie og venner til å overvære seremonien.

Les mer om kreeringen på UiOs sentrale sider

Deltakelse i kreeringsseremonien er ikke obligatorisk, men Universitetet vil sende deg en invitasjon hvor du vil bli overrakt diplom. Vi ber deg om at du i Studentweb sjekker og eventuelt korrigerer semesteradresse, epostadresse og telefonnummer. Korrekte adresser er viktig for invitasjon på epost. Du kan oppdatere semetserinformasjonen ved å gå inn I Studentweb. Se denne veiledningen.

Doktorgradsdiplom og diplomvedlegg

Doktorgradsdiplomet er på latin. Du får i tillegg et diplomvedlegg på norsk med informasjon om din doktorgrad og doktoravhandling.

Dersom du ikke kan delta på kreeringen, får du tilsendt diplomet til din privatadresse etter kreeringen. Husk å sørge for at du har korrekt postadresse i StudentWeb.

Publisert 17. apr. 2015 11:12 - Sist endret 30. juli 2019 11:17