English version of this page

Innlevering

Før innlevering

Kontakt din ph.d.-konsulent

Minst tre måneder før du leverer avhandlingen kontakt din ph.d.-konsulent ved ditt institutt, slik at arbeidet med å sette sammen en bedømmelseskomité kan starte.

Dokumenter fullført opplæringsdel

Før du leverer må du ha fullført opplæringsdelen. Husk at det er ditt ansvar å sørge for at hele opplæringsdelen er godkjent før du leverer. 

Dersom alle nødvendige studiepoeng (ECTS) er registrert i Studentweb kan ph.d.-konsulenten ved ditt institutt generere et skjema for dokumentasjon. Øvrig dokumentasjon må leveres til ditt institutt før du ber om godkjenning.

Siteringskvalitet 

Kilder som er brukt i avhandlingen må være riktig og tilstrekkelig referert til. Fakultetet kjører elle doktoravhandlinger gjennom tekstgjenkjenningsprogram Ouriginal (tidligere kalt URKUND) til å avdekke avskrift. Ouriginal sjekker avhandlingen opp mot internett, ulike tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. 

Innlevering av avhandlingen

Hva skal leveres?

Søknaden skal inneholde:

  • Skjema for søknad om bedømmelse av avhandling
  • Avhandlingen lagret som PDF
  • Godkjent dokumentasjon av opplæringsdel fra ditt institutt
  • Kort sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk 
  • Eventuelt medforfattererklæring skjema

Hvordan leveres avhandlingen?

Avhandlingen og tilhørende dokumenter leveres til ditt institutt. Instituttet sender samlet søknad til fakultetet. Kontakt ph.d.-konsulenten ved ditt institutt for mer informasjon.

Du kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse. 

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått anbefaling om å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en gitt tidsfrist på 6 måneder, leverer du denne til ditt institutt på samme måte som beskrevet over. I tillegg leverer du et følgebrev stilet til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved førstegangs innlevering.

Hva skjer etter innlevering?

Mens du venter på bedømmelsen

 
Publisert 2. des. 2021 09:28 - Sist endret 2. des. 2021 09:28