English version of this page

Innlevering

Før innlevering

Kontakt din ph.d.-konsulent

Kontakt ph.d.-konsulent ved ditt institutt minst tre måneder før innlevering.

Dokumenter fullført opplæringsdel

Før du leverer må du ha fullført opplæringsdelen. Dersom alle nødvendige studiepoeng er registrert i Studentweb kan ph.d.-konsulenten lage et godkjennignsbrev. Øvrig dokumentasjon må leveres til ditt institutt før du ber om godkjenning.

Siteringskvalitet 

Kilder som er brukt i avhandlingen må være riktig og tilstrekkelig referert til. Fakultetet kjører alle doktoravhandlinger gjennom tekstgjenkjenningsprogram for å avdekke avskrift. 

Innlevering av avhandlingen

Hva skal leveres?

Søknaden skal inneholde:

Hvordan leveres avhandlingen?

Avhandlingen og tilhørende dokumenter leveres til ditt institutt. Instituttet sender samlet søknad til fakultetet. Kontakt ph.d.-konsulenten ved ditt institutt for mer informasjon.

Du kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse. 

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått anbefaling om å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en gitt tidsfrist på 6 måneder, leverer du:

  • Omarbeidet avhandling
  • Et følgebrev stilet til bedømmelseskomiteen der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved førstegangs innlevering.

Hva skjer etter innlevering?

Erratasøknad og trykk

 
Publisert 2. des. 2021 09:28 - Sist endret 22. apr. 2022 13:19