English version of this page

Søknad og opptak

Kvinne som snakker med mann. foto

Opptak på ph.d.-programmet krever finansiering for hele perioden din. Du kan søke om opptak finansiert av en ledig stipendiatstilling, eller med ekstern finansiering fra din arbeidsplass.

Slik søker du på en stipendiatstilling

Tilsetting som stipendiat skjer gjennom søknad på en ledig stipendiatstilling ved UV-fakultetet. Du tilsettes da i en midlertidig vitenskapelig stilling ved et institutt eller senter for å gjennomføre doktorgrad. Ved tilsetting får du automatisk opptak på ph.d.-programmet.

Stipendiatstillinger knyttes gjerne til et bestemt fagområde og/ eller prosjekt ved UVs enheter. Nærmere detaljer finner du i stillingsutlysningen.

Slik søker du på ph.d.-programmet med ekstern finansiering

Du kan søke opptak på ph.d.-programmet ved UV-fakultetet med ekstern finansiering fra en annen institusjon eller virksomhet. Du må ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø.

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved UV-fakultetet?