Design for teaching and learning (avsluttet)

Om prosjektet                                                                                                    

Å være lærer innebærer å navigere mellom mange ulike design for undervisning i skolens hverdag. Læreren må f eks følge skolens læreplaner, innrette seg etter timeplanen og vurdere elevenes arbeid i henhold til geldende kompetansemål. Valg av lærebøker og digitale ressurser setter også sitt preg på undervisningen. Lærerens eget design for undervisning speiler slike valg og krav, men det vil alltid være preget av møtet med elevene, oppgavene og arbeidet som situasjonen krever. Dette designet er gjenkjennelig over tid, og det har en form og et mønster som er særpreget for den enkelte klasse og måten læreren og elevene arbeider på.

Prosjektet har som mål å utforske og beskrive kjennetegn på design for undervisning i et nært klasseromsperspektiv.

Prosjektet bygger på undersøkelser av læreres design for undervisning på 8-13 trinn i grunnopplæringen og i praktisk-pedagogisk utdanning av lærere.

Resultater

I boka Undervisning på nye veier. IKT, didaktikk, design (2007), Abstrakt forlag, har T. E. Hauge, A. Lund og J. M. Vestøl (red.) gitt et første bidrag til å belyse spenningen mellom gamle og nye design i skolen. Boka behandler også didaktiske modeller i møte med digitale teknologier og medier.

Boka Å planlegge og designe undervisning (2018), Cappelen Damm Akademisk, skrevet av T. E. Hauge er en videreføring av boka fra 2007. Det er en innføringsbok i noen grunnleggende trekk ved design for undervisning basert på aktivitetsorienterte perspektiver. Den baserer seg på et sett av forskningsbaserte undervisningscaser som hjelp til å planlegge og designe undervisning med eller uten digitale ressurser.

Designtenkningen er utviklet med basis i følgende publikasjoner:

Hauge, T. E. (2011). Skoleledelse i digitale omgivelser. I: O. Erstad og T.E. Hauge (red.), Skoleutvikling og digitale medier. Kompleksitet og digitale medier (s. 64–82). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hauge. T. E. (2014). Uptake and use of technology: bridging design for teaching and learning. Technology, Pedagogy and Education, 23(3): 311–323.

Hauge, T. E. (2015). Preparing teachers for tomorrow’s schools: Reforming initial teacher education with the use of ICT., I L. Orland-Barak & C. J. Craig (ed.), International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B) (s. 413 - 435). Emerald Group Publishing Limited.

Hauge, T. E. (2016). On the life of ICT and school leadership in a large-scale reform movement: A case study. I: E. Elstad (red.), Digital expectations and experiences in education (s. 97–116). Rotterdam: Sense Publishers.

Hauge, T. E. og Norenes, S. O. (2010). Videopaper as a bridging tool in teacher professional development. I: J.O. Lindberg og A.D. Olofsson (red.), Online learning communities and teacher professional development: Methods for improved education delivery (s. 209–228). Hersey: Information Science Reference/IGI Global.

Hauge. T. E. og Norenes, S. O. (2015). Collaborative leadership development with ICT: experiences from three exemplary schools. International Journal of Leadership in Education, 18(3): 340–364.

Lund, A. og Hauge, T.E. (2011). Changing objects in knowledge-creation practices. I: S. Ludvigsen, A. Lund, I. Rasmussen og R. Säljö (red.), Learning across sites. New tools, infrastructures and practices (s. 206–221). Abingdon: Routledge.

Lund, A. og Hauge, T.E. (2011). Designs for teaching and learning in technology-rich environments. Nordic Journal of Digital Literacy, 6: 258–272.

 

Emneord: Design for undervisning, Design for læring, IKT og læring
Publisert 13. sep. 2013 10:40 - Sist endret 8. apr. 2019 12:31