Deltakere i Norsklæreres undervisning i leseforståelsesstrategier og bruk av tekstbaserte spørsmål (ph.d.-prosjekt)

Navn Telefon E-post Emneord
Camilla G. Magnusson Universitetslektor +47 93201481 (mob) 932 01 481 c.g.magnusson@ils.uio.no