Digitalt inspirasjonsseminar for nye studenter 2021

Seminaret gir inspirasjon og kunnskap om å utvikle og gjennomføre masterprosjekter relatert til flerspråklighet i opplæring.

Bildet kan inneholde: seminar, presentasjon, konferanse rom, begivenhet, lesing.

Foto: Joke Dewilde

Mål

Målet for seminaret er å bidra til utvikling og gjennomføring av gode, relevante og interessante masterprosjekter om flerspråklighet i opplæring.

Målgruppe

Studenter på DIFO4001 som ønsker å skrive masteroppgave om flerspråklighet i masterfaget.

Ansvarlig

Seminarene er et samarbeid mellom førsteamanuensis Joke Dewilde og dosent Line Møller Daugaard fra VIA University College i Danmark.

Påmelding

Påmelding skjer via e-post til Joke Dewilde joke.dewilde@ils.uio.no innen 18. januar 2020. Opplys også hvilket fag du skriver masteroppgave innenfor. (Zoomlenke sendes til de påmeldte).

Program

09.15 – 09.45   Introduksjon og rammene for masteroppgaven, runde rundt bordet

09.45 – 10.15   Presentasjon av to masterprosjekter: Shaz Adulrahman (norskdidaktikk) og Karoline Hatvik (samfunnsfagdidaktikk)

10.30 – 12.00   Hvordan kan et masterprosjekt om til flerspråklighet i opplæring tilrettelegges? Hva kan undersøkes – og hvordan? Hvilke innsikter åpner forskjellige design opp for? Hvordan kan det skapes tydelige sammenhenger mellom teori og metode i designet? Eksempler fra forsknings- og utviklingsprosjektet Tegn på sprog og arbeid i faggrupper. Oppsummering.

12.45 – 15.00   I denne delen av seminaret vil det være mulig å få sparring på egne første ideer til masterprosjekter med seminarlederne som gruppeveiledning. Studentene deles inn i mindre grupper. Nærmere opplysninger følger.

Emneord: Flerspråklighet, masteroppgave
Publisert 20. des. 2019 11:14 - Sist endret 12. des. 2020 09:23