English version of this page

Textbook religion and lived religion (avsluttet)

Prosjektet utforsker hvordan religion er formulert som studieobjekt i videregående skole.

Formål 

Studien er komparativ og omhandler hvordan religion er formulert som studieobjekt i norske lærerbøker i videregående skole og hos elever som praktiserer ulike religioner representert i disse lærebøkene.

For mer informasjon se prosjektets engelske side.

 

Publisert 28. feb. 2017 15:58 - Sist endret 8. apr. 2019 14:13