English version of this page

Transfer and Training Effects of Learning to Code (avsluttet)

Foto: Glenn Carstens-Peters, Unsplash.com

Om prosjektet

Teknologi er overalt - det avgjør hvordan vi kommuniserer, løser problemer og organiserer hverdagen. På grunn av denne allestedsnærværende teknologien og den uunngåelige utviklingen, har utdanningssystemer over hele verden anerkjent det presserende behovet for å hjelpe studentene til å bli digitalt kompetente. I løpet av det siste tiåret har et sentralt element i digital kompetanse fått stor oppmerksomhet, da det danner hjertet av teknologiske ferdigheter: 'Computational thinking'.

'Computational thinking' inneholder blant annet ferdigheter til å kode eller, med andre ord, å programmere en datamaskin - kompetanse som hevdes at vil hjelpe elevene til å tenke selv, selv i områder som har lite å gjøre med koding. Nylig har flere hevdet at det er positive ringvirkninger av å lære seg å kode, og disse har alle pekt på det samme: Å lære seg å kode forbedrer visstnok problemløsings- og resonneringsevnen, evnen til logisk tenkning samt matematiske og andre ferdigheter.

Kjerneidéen til dette prosjektet er å teste disse påstandene empirisk. Dette prosjektet vurderer videre instruksjonspraksis for å lære å kode.

Les mer om prosjektet på de engelske sidene.

Publisert 27. nov. 2017 11:05 - Sist endret 16. feb. 2022 14:46