Hvem kan bruke VIVA-appen?

VIVA-appen er i første omgang utviklet for å brukes i lærerutdanningene, men appen har potensiale for å kunne brukes i flere sammenhenger.

Lærerstudenter vil bruke VIVA til å ta opp lyd og video av egen praksis på skolen. Videoopptakene kan benyttes i formative og summative vurderingssituasjoner, slik som veiledning med praksisveileder i etterkant av undervisningstimen, i studentaktive læringsformer i seminarer og i digital praksisvurdering for godkjenning av studentens praksis. Opptakene vil også kunne benyttes til å gi eksempler under forelesninger i lærerutdanningen.

Bruk av videoopptak fra studentenes undervisning i praksis ved skoler gir fagansatte ved universitetet innblikk i studentenes praksiserfaringer, og gir samtidig en unik mulighet til å hjelpe studentene med å koble teori og praksis. En betaversjon av VIVA-appen ble for første gang testet ut i utdanningen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) høsten 2019.

Et større potensiale

Bruksområdene for VIVA-appen er imidlertid langt større enn til bruk i lærerutdanningen. VIVA-appen kan for eksempel benyttes til:

  • Formativ og summativ vurdering  i alle profesjonsstudier som involverer praksisplassering, f.eks. medisin, psykologi og politiutdanningen.
  • Kollegaveiledning i alle yrker som involverer samhandling med mennesker (personopplysninger), f.eks. faglig utvikling for lærere i skolen eller undervisere ved høgskoler/universiteter.
  • Datainnsamling i bachelor- og masteroppgave ved alle studieprogrammer, der data består av lyd- og / eller videoopptak.
  • Innsamling av alle typer lyd- eller videodata som involverer personopplysninger, f.eks. i forskningsprosjekter som samler inn data i etnografiske feltstudier.

 

Publisert 21. aug. 2020 08:32 - Sist endret 21. aug. 2020 08:32