Instituttstyrevalg høsten 2021

Høsten 2021 skal det gjennomføres valg av nye representanter for midlertidig vitenskapelige ansatte og studenter til instituttstyret med funksjonsperiode fra 1.1.2022.

Hvem skal velges?

Det skal velges representanter til instituttstyret fra følgende valggrupper:

 • Midlertidig vitenskapelige ansatte - for en periode på 1 år
 • Studenter - for en periode på 1 år
 • Suppleringsvalg: vararepresentanter for teknisk-administrative ansatte - for en periode på 3 år

Foreslå kandidater til valg:

Det kan foreslås kandidater til alle verv frem til 5. oktober 2021.

NB! Fristen for å foleslå studenter som kandidater er utsatt til 31. oktober, siden vi foreløping ikke har fått tilstrekkelig antall kandidater.

Forslag sendes Kontorsjef Astrid Waaler Kaas.

Hvem kan foreslå kandidater og hvordan gjøres det?

Du kan kun foreslå kandidater fra egen valggruppe. Forslag sendes til kontorsjef ved Instituttet. Det er nok med én forslagsstiller for hver kandidat.

For å kunne stille til valg må en kandidat:

 • Ha tiltrådt stilling innen valgdagene
 • Ha et ansettelsesforhold som gjelder hele valgperioden 
 • Studenter må være semesterregistrert

For å kunne foreslå kandidater til valget må forslagsstiller:

 • Være ansatt på noen av valgdagene i minst halv stilling eller inneha en professor II-stilling
 • Studenter må være semesterregistrert

Stemmerett

Du har stemmerett innenfor den valggruppen du tilhører:

 • Fast vitenskapelig ansatt
 • Midlertidig vitenskapelig ansatt
 • Teknisk-administrativt ansatt 
 • Student 

Stemmerett har fastlønnede ansatte i minst 50% stilling, samt professorer II. Studenter må være semesterregistrert for å ha stemmerett

Tidsplan og valgperiode

Forslagsfrist: 5. oktober
Forslagsfrist for studenter: 31. oktober

Valgperiode: Valget gjennomføres elektronisk i perioden 18.oktober - 25.oktober.
Valgperiode for studenter: 8. november - 15. november

Stemmer avgis ved å benytte knappen STEM HER under.

 

Publisert 6. aug. 2020 13:17 - Sist endret 9. nov. 2021 12:53