Registrering av praksis-/påhørsrapport ved ILS

Takk for din registrering av praksisrapport!

Rapporten inngår i den totale vurdering av studenten, alle rapporter fra både påhørere og veiledere er likeverdige.

Hvis du har meldt tvil, eller har noen spørsmål om praksis og rapportinnleveringen kontakt praksisansvarlig på praksis@ils.uio.no

Tilbake til praksis/påhørsrapportskjema

Publisert 15. mars 2011 14:38 - Sist endret 27. jan. 2015 15:23