digeks-eksamen

Sist endret 14. jan. 2021 11:11 av Ketil Mathiassen
Sist endret 8. des. 2020 23:26 av Ketil Mathiassen
Sist endret 14. jan. 2021 11:06 av Ketil Mathiassen
Sist endret 6. feb. 2017 10:42 av Kenneth Nymoen
Sist endret 2. mars 2020 15:49 av Kenneth Nymoen

Dette er kun ment som et eksempel på en case. Faktisk er dette den første casen som ble laget. Videoklippene som nå brukes til eksamen, er på fem til seks minutter. Lykke til med eksamen.

Sist endret 26. juni 2019 00:18 av Ketil Mathiassen
Sist endret 24. juni 2019 08:16 av Ketil Mathiassen
Sist endret 6. jan. 2020 12:25 av Gunnar Lid
Sist endret 25. okt. 2020 19:06 av Ketil Mathiassen

Eksamen i PROF1015 består av en individuell semesteroppgave.  

Du vil få tilgang til 3 videocaser som viser 3 forskjellige undervisningssekvenser. Gjør deg kjent med alle før du velger en av casene som du vil skrive semesteroppgaven om.

 

Nynorsk.

Eksamen i PROF1015 består av ei individuell semesteroppgåve.   Du vil få tilgang til 3 videocasar som viser 3 ulike undervisningssekvensar. Gjer deg kjend med alle før du vel ein av casane som du vil skriva semesteroppgåva om.

Sist endret 6. nov. 2014 10:10 av Kenneth Nymoen
Sist endret 10. nov. 2014 09:45 av Kenneth Nymoen
Sist endret 2. juni 2016 11:18 av Kenneth Nymoen
Sist endret 15. jan. 2018 11:09 av Kenneth Nymoen
Sist endret 8. des. 2020 21:46 av Ketil Mathiassen
Sist endret 9. des. 2020 09:24 av Ketil Mathiassen
Sist endret 9. des. 2020 09:37 av Ketil Mathiassen