IT-tjenester

Gå direkte til

IT-tjenester ved UV

IT-tjenester ved UV-fakultetet.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Teaching Learning Video Lab (TLVlab)

TLVlab gir råd og praktisk støtte fra idé til avslutningen av forskningsprosjekter, for både forskere og studenter. Vi har mye erfaring innen innsamling, lagring, analyse og arkivering av audio og videodata.