Publications

We will update this list consecutively.

Scientific articles 

Cook, V., Major, L., Warwick, P. & Vrikki, M. (2020). Developing collaborative creativity through microblogging: A material-dialogic approach. Thinking Skills and Creativity, 37

Vrikki, M., Warwick, P. & Rødnes, K. A. Developing a frame for action with digital technology through extending teacher noticing. Teacher development 

Omland, Maren & Rødnes, Kari Anne (2020). Building agency through technology-aided dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561. 26. Available here

Frøytlog, Jo Inge Johansen & Rasmussen, Ingvill (2020). The distribution and productivity of whole-class dialogues: exploring the potential of microblogging.  International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  99. Available here

Warwick, Paul; Cook, Victoria; Vrikki, Maria; Major, Louis & Rasmussen, Ingvill (2020). Realising ‘dialogic intentions’ when working with a microblogging tool in secondary school classrooms. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.doi:  https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2019.100376

Cook, V., Warwick, P., Vrikki, M., Major, L. & Wegerif, R. (2019) Developing material-dialogic space in geography learning and teaching: combining a dialogic pedagogy with the use of a microblogging tool. Thinking Skills and Creativity, Volume 31, Pages 217-231 

Rødnes, K. A. (2018). "Jeg hører på den hver dag, jeg". En 10. klasses arbeid med litterære virkemidler og rapptekster gjennom mikroblogging og samtaler. Norsklæreren.  42(4), s 40- 57.

Mercer, N., Hennessy, S. & Warwick, P. (2018). Dialogue, Thinking Together and Digital Technology in the Classroom: Some Educational Implications of a Continuing Line of Inquiry. International Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.007

Major, Louis; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar & Cook, V (2018). Classroom dialogue and digital technologies: A scoping review.  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education.  ISSN 1360-2357.  23(5), s 1995- 2028 . doi:10.1007/s10639-018-9701-y Fulltekst i vitenarkiv.

Rasmussen, I., & Hagen, Å. (2015) Facilitating students’ individual and collective knowledge construction through microblogs. International Journal of Educational Research, 72: 149–161. doi:10.1016/j.ijer.2015.04.014

Book chapters

Krange, Ingeborg & Rasmussen, Ingvill (2020). Dybdelæring og kritisk tenkning i en digital tid – analyser av samtaler mellom elever og lærer., I: Bård Ketil Engen (red.),  Digitalisering, kompetanse og læring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-53831-3.  1.  s 27 - 47
 
Rasmussen, I. & Rødnes, K.A. (2020). Dialog + Mikroblogging = flerstemmighet? I: Olga Dysthe, Ingunn Johanne Ness og Preben O. Kirkegaard (red.), Dialogisk pedagogik, kreativitet og læring. Klim

Ludvigsen, S., Rasmussen, I., Rødnes, K.A., Warwick, P., Smørdal, S. & Major, L. (2020): «Learning as Gap-Closing In and Across Subject: Digitalised Dialogues Across the Curriculum» In: Designs for experimentation and inquiry: Approaching learning and knowing in digital transformation. Editors Åsa Mäkitalo, Todd Nicewonger & Mark Elam, LETStudio, University of Goteborg. Routhledge.

The Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education (2019). Eds: Neil Mercer, Rupert Wegerif, Louis Major:

 • Chapter - Mercer, N., Mannion, J. & Warwick, P. - Oracy and dialogic education: the development of young people’s spoken language skills.
 • Chapter - Major, L. & Warwick, P. - ‘Affordances for dialogue’: the role of digital technology in supporting productive classroom talk.
 • Section introduction - Warwick, P. & Cook, V. - Classroom Dialogue.
 • Chapter- Rasmussen, I., Amundrud A. & Ludvigsen S. - Establishing and Maintaining Joint Attention in Classroom Dialogues: Digital Technology, Microblogging and Ground Rules

Rasmussen, Ingvill (2016). Microblogging as Partner(s) in Teacher-Student Dialogues. A case Study in the Subject of History. In Eyvind Elstad (ed.),  Educational Technology and Polycontextual BridgingSense Publishers.  ISBN 978-94-6300-643-9.  20 s.

Articles for the press

Rødnes, K.A. & Rasmussen, I. (2017): «Mikroblogging som støtte for klasseromssamtaler» Artikkel i Bedre Skole. Utdanningsnytt.no. https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2017/mikroblogging-som-stotte-for-klasseromssamtaler/

Rasmussen, I. (2017): «Falske nyheter: Hva kan skolen gjøre?» Artikkel i Aftenposten Innsikt. https://www.aftenposteninnsikt.no/kulturtrender/falske-nyheter-hva-kan-skolen-gj-re

Rødnes, K.A. & Rasmussen, I. (2017): «Mikroblogging som støtte for klasseromssamtaler» Artikkel i Bedre Skole. Utdanningsnytt.no. https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole/debatt/2017/mikroblogging-som-stotte-for-klasseromssamtaler/

Rasmussen, I. (2017) «Hvordan lære kritisk tenkning?» Intervju i Samfunnsviternes medlemsmagasin «Samfunnsviteren» http://samfunnsviteren.no/2017/08/21/hvordan-laere-kritisk-tenkning/

Cook, V., Warwick, P., Boggis, S., Chadwick, D., Makepeace, S. & Davis, C. - Developing collaboration, communication and critical thinking using a micro-blogging tool. Impact (the journal of the UK Chartered College of Teaching)

Boggis, S., Chadwick, D. & Makepeace, S. (2018). Learning to Talk. The Journal: Cambridge Teaching School Network – Research and Development. Issue 1 (A professional publication associated with a DiDiACresearch school hub – the authors are DiDiAC teacher researchers)

Dissemination lectures (selected)

Rasmussen, I. (2020). Forskningsfrokost i regi av Norges forskningsråd: Hvor gode er digitale verktøy – egentlig? https://www.youtube.com/watch?v=RObUWGvfRv4

Rasmussen, I. (2019). Frokostmøte for FIKS om digitalisering i skolen. Video of the presentation can be found here.

Rasmussen, I. (2018). Kritsik tenkning og kreativitet i en høyteknologisk skole. Podcast fra Arendalsuka 2018. https://silvijaseres.com/podcast-kritisk-og-kreativ-tenkning-i-en-hoyteknologisk-skole/

Warwick, P. (2018). Keynote: School development through research-practice partnerships. University of Oslo. September 2018 (Conference entitled ‘Subject renewal and decentralized competence development’, in preparation for the implementation of the new Norwegian curriculum). Other keynotes: Catherine Snow (Harvard), Neil Mercer (Hughes Hall Cambridge) & John Q. Easton (University of Chicago).

Warwick, P. (2018). Connecting teaching, learning and assessment for the C21st. Majorstua Skole, Oslo, Norway. April 2018.

Warwick, P. (2018). Combining a developing dialogic pedagogy & digital tool use:
the potential of microblogging in creating a ‘dialogic space for learning’. Research Seminar Series. University of Durham. March 2018

Master thesis

 • Kjerstin Søreide Kvaavik (2017): Negotiating change. A case study of teachers making sense and use of ground rules for talk and microblogging for exploratory talk in the classroom 
 • Bethina Sørensen (2017) Barokken i møte med black metal. En undersøkelse av litterære samtaler med støtte i digitale verktøy 
 • Sofie Bastiansen: Teknologistøttede samtaler (2017): En case-studie av samtalepraksiser i skoleklasser som tar i bruk den digitale micro-bloggtjenesten Samtavla
 • Eirin Karoline Gunnsdatter Gudevold (2019): Samtavla som verktøy for samtalen i klasserommet. En sammenligning av undervisning med og uten bruk av Samtavla.
 • Thea Pedersen Ballangrud (2019): Å utnytte eller anvende teknologi. En casestudie av to læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse i møte med en ny digital læringsressurs 
 • Sondre Stokke Hougen (2019): Lærerstøttet Design i den Proksimale Implementeringssone
 • Anne Margrethe Sommer Klyve (2020): Lærerrollen og teknologistøttet undervsining. En kartleggingsstudie av læreres bruk og erfaring med Samtavla

Conference presentations (selected)

Dolonen, J. A., Ludvigsen, S. & Rasmussen, I. (2019). Microblogging for joint construction of meaning in the classroom. Poster at CSCL 2019 conference, Lyon, 2019.06.17 - 2019.06.21.

Warwick, P. (2019). Scaffolding reasoning in science classrooms: methodological tools for investigating microblogging in the context of a dialogic pedagogy. American Educational Research Association. Toronto, Canada. April 2019.

Rasmusse, I & Rødnes, K.A. (2019) “Thinking together and digital tools” Internasjonal konferanse: Dialogisk pedagogikk, kreativitet og læring. Hvordan legge til rette for dialogisk undervisning, kreativitet og læring i en utdanningssituasjon? 

Frøytlog Johansen, J.I. (2017) “Exploring dialogic participation patterns in hybrid classrooms” Poster presentation at the EARLI conference Tampere, Finnland.

Major, L (2016) Talkwall will be presented at an innovation session for the British Educational Research Association (BERA) Annual Conference, 13th-15th September 2016, of Leeds.

Rasmussen, I., Warwick, P., Major, P., Smørdal, P., Ludvigsen, S. & Rødnes, K.A. (2016): «Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): Design-based interventions for developing 21st-century skills» Poster presentation at the EARLI conference SIG 10 in Tartu, Estland.

Rasmussen, I. (2015) Designing tools to facilitate teacher-led discussions in the digitalized school. Guest lecture, Cambridge, Faculty of Education. 23rd March, 2015.

Rasmussen, I. & Hagen, Å. (2015) Facilitating Students' Individual and Collective Knowledge Construction through Microblogs. Poster at AERA, Annual Meeting, Chicago, Illinois. April, 19-20, 2015.

Published May 3, 2016 3:51 PM - Last modified Dec. 18, 2020 2:59 PM