Norske studenter mangler kunnskap om kildekritikk

Både elever og studenter har forbausende liten kunnskap om kildekritikk, mener professor Helge Strømsø.

© UiO/Morten Brun

- Evnen til å vurdere informasjon for å ta bedre beslutninger er viktig i forbindelse med skole og studier, men også i dagliglivet. Enten vi skal kjøpe bil eller vurderer influensavaksine, bør vi ha en kritisk tilnærming til all informasjon vi finner, sier Strømsø.

Omdiskuterte temaer

Sammen med professor Ivar Bråten og flere kollegaer fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, har Strømsø undersøkt hvordan elever og studenter forholder seg til delvis motstridende tekster om omdiskuterte naturvitenskapelige temaer som soling og mobilstråling.

Vanskelig oppgave

Både elever og studenter har forbausende liten kunnskap om kildekritikk, mener professor Helge Strømsø. (Foto: Institutt for pedagogikk, UiO)

Forskerne oppdaget at deltakerne syntes det var vanskelig å sammenfatte informasjon fra tekstene med motstridende informasjon.
- Samtidig viste deltakerne overraskende liten interesse for hvem som hadde skrevet tekstene, når de var skrevet eller hvor de hadde stått på trykk. Dette er betenkelig, ettersom vi også har sett at kildekritisk lesing har betydning for forståelsen av tekstene, forteller Strømsø.

Kritiske – i teorien

Det siste tiåret har læreboken fått selskap av andre informasjonskilder på alle nivåer i utdanningssystemet. Kritisk lesning er omtalt som viktig kompetanse i læreplanverket og norske elever lærer at kildekritikk er viktig. - Elevene lærer at kildekritikk er viktig, men får liten praktisk opplæring. Vår studie viser også at opplæring i kritisk lesning gir resultater, sier Strømsø.

Av Øyunn Syrstad Høydal
Publisert 10. apr. 2014 11:54 - Sist endret 7. mai 2014 11:44