Pedagogikk og poker

Lotteritilsynet har anbefalt Kulturdepartementet å tillate poker i Norge. I moderne poker stilles det store krav til kunnskap og ferdigheter, noe som gjør spillet pedagogisk interessant.

Illustrasjonsfoto: colourbox.no

Mye læring i poker

I følge Olav Niri Talberg er det mye individuell læring i poker. Det handler om matematiske og strategiske ferdigheter, risikoanalyse, hvordan man fremstår, evne til å ta andres perspektiv og hvordan man skal tilpasse seg motstanders spillestil, samt å takle perioder med medgang og motgang". Poker har i følge Tallberg gått fra å være et spill der nesten all informasjon var skjult til å bli et spill der mesteparten av informasjonen er åpen. Dermed er det et stort potensiale for ferdighetsutvikling i moderne poker. Er du erfaren kan du med stor grad av sikkerhet anslå motstanderens hånd. Spiller du kun èn hånd vil flaks utgjøre 100 %. Spiller du et uendelig antall hender vil flaks utgjøre 0 %.

Frafallsproblemet

Olav Niri Tallberg er stipendiat ved Institutt for pedagogikk og forsker på poker. Poker anno 2014 er et ferdighetsspill der de dyktigste spillerne vinner i lengden. Ferdighetsaspektet gjør poker pedagogisk interessant. Foto: Shane Colvin/ Institutt for pedagogikk

22,5 % av pokerspillerne Talberg jobbet med i en tidligere studie var enig i påstanden om at ”er du god i poker, så trenger du ikke utdannelse” og mer enn en fjerdedel mente de kunne leve av poker dersom de ønsket det. Flere suksessfulle norske pokerspillere har gjentatte ganger fortalt at de valgte å droppe ut av videregående for å satse på poker og at de har tjent millioner på dette. Poker er det eneste pengespillet hvor en god spiller kan regne med å tjene penger.

Forskningen viser at de som begynner å tape penger i ferdighetsspill har større vansker med å slutte enn de som taper i tilfeldighetsspill. Enten gir man seg eller så kan man prøve å bli bedre. Mange velger det siste, og de gir seg ofte ikke før det har gått for langt. Spillebransjen opptrer samtidig med stor kynisme og bruker blant annet bonuser til spillere som ikke har spilt på en stund.

Siden 2009 har poker vært ett av de tre pengespillene som oftest nevnes som hovedproblemspill til hjelpelinjen for spilleavhengige. Tar man med at en pokerturnering ofte foregår om natten norsk tid og varer i mange timer - noen ganger også over flere dager, så ser man lett hvordan det kan påvirke hverdagen til de som sitter dypest i det.

Pokerens konsekvenser for elevenes skolegang er ett av temaene Talberg skal se nærmere på i avhandlingen sin.

Poker og sosialisering

En annen side ved pokeren er sosialisering. I følge Talberg er det spennende at poker i stor grad er en aktivitet uten vokseninnblanding. Uformell sosialisering er på defensiven i og med at barn og ungdom bruker store deler av tiden sin i pedagogiske institusjoner og i fritidsaktiviteter som er organisert av voksne. Man kan si at de voksne forbyr det de opplever som farlig og organiserer det de synes er interessant. Dette fører til at ungdom gis stadig færre muligheter til å omgås annen ungdom uten voksne tilstede.
Ungdom som begynner å interessere seg for poker vil ofte finne sammen i faglige fellesskap. Det oppstår nye sosialiseringsarenaer.

Det kan også utvikle seg prestasjonskulturer som i noen tilfeller kan føre til negative sosiale konsekvenser. Hvis man er den spilleren som alltid taper, risikerer man å miste anseelse i miljøet. Kombinert med økonomiske problemer kan den eneste løsningen være å bryte ut av miljøet og få seg nye venner.

Den pedagogiske utfordringen

Myndighetenes råd mot poker har i stor grad gått på at poker er et tilfeldighetsspill. "I lengden tjener man ikke penger på poker". I følge Talberg er rådet feil. Den pedagogiske utfordringen bør være å formidle det faktum at poker er et ferdighetsspill som mange faktisk lever av og som enkelte tjener millioner på. "Men ikke prøv deg - det er kun de færreste som når opp på et slikt nivå".

Saken er at det tar kort tid å få øye på ferdighetselementet i poker, og da nytter det ikke med informasjon som ikke er ærlig og realistisk. Mange spillere får raskt et "mestringskick". De gode myndighetsrådene stemmer ikke med terrenget, og man overser resten av informasjonen også, som i følge Talberg ofte kan være ganske fornuftig. Løsningen må være å spille med åpne kort i det holdningsskapende arbeidet.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 16. mai 2014 17:01 - Sist endret 20. feb. 2022 19:53