Arkitekturutstilling eksperimenterer med VR- teknologi og lyd

Utstillingseksperimentet  "Skogen i huset" handler om "virtual reality" teknologi i formidlingen av digitalt skapt arkitektur. Fram til 18. mars kan du legge turen til Nasjonalmuseet - Arkitektur. Da blir du samtidig deltaker i et forskningsprosjekt.

"Skogen i huset – utforskning av parallelle virkeligheter"

Utstillingseksperiment "Skogen i Huset" er et samarbeid med Nasjonalmuseet. Utstillingen tilbyr en opplevelse av virtuell og fysisk arkitektur, med tilhørende akustikk og lyd. I tillegg til den omsluttende synsopplevelsen sett gjennom VR-brillene, åpner utstillingen for opplevelser gjennom bevegelse og hørsel.

Museumsrommet. Installasjon foran, storskjerm til venstre. Foto: Rolf Steier

– Utstillingen fungerer som en forskningsstudie og undersøker hvordan integrering av det virtuelle og det fysiske kan støtte publikumets opplevelse av arkitektur. Tilnærmingen er nyskapende innen VR-forskning og ser på hvordan fysiske, kognitive og sosiale aspekter spiller inn i besøkendes opplevelser.

Dette forteller Palmyre Pierroux. Hun er professor ved Institutt for Pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo, og leder det store forskningsrådsfiansisierte prosjektet Cultural Heritage Mediascapes - et prosjekt der man undersøker digital formidling og nye kunnskapspraksiser i museer og arkiver. 

Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

– De som besøker utstillingen blir deltakere i forskningsprosjektet. Vi leter etter svar som både arkitekter, museer og forskere på læring og lyd etterspør når det kommer til bruk av digitale medier i formidling av arkitektur. Alle ønsker de å vite mer om opplevelser og meningsskaping i de besøkendes interaksjoner med VR. Innovativ bruk av digitale medier i bevaring og formidling av kulturarv er i tillegg et forskningsfelt som tiltrekker seg store midler fra EU, forteller Pierroux. 

Mange involverte

Postdoc Rolf Steier er en av forskerne i prosjektet og leder studiene av besøkendes opplevelser.

–  Det er godt å ha fått åpnet denne utstillingen, det er mange som har jobbet hardt for å få den i havn, sier Steier. I tillegg til oss fra IPED er det seks arkitekter og en VR-utvikler fra Atelier Oslo, tre lydutviklere og forskere fra Notam, og to kuratorer ved Nasjonalmuseet som har jobbet sammen i utvikling av prosjektet.

En av kuratorene ved Nasjonalmuseet er Birgitte Sauge. Hun har ledet arbeidet med dette prosjektet og deltar i Mediascapes som forsker, forteller Steier. 

Fra venstre; Professor Palmyre Pierroux og postdoc Rolf Steier, Institutt for pedagogikk, UiO, kurator og forsker Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet. Foto: Institutt for pedagogikk 

Fysisk installasjon møter virtuell verden

Kan du si litt mer om arbeidet med utstillingseksperimentet?

Steier forteller at det første som ble gjort var å finne et virkelig sted i naturen som arkitektene identifiserte seg med. "Skogen i huset" tar utgangspunkt i romlige kvaliteter slik vi kjenner dem fra vandring i skogen.

Ser du det samme som jeg ser? Publikum kan følge med på hva de som går rundt med VR briller ser. Foto: Rolf Steier

–  Vi fant et fint område på Bygdøy, og en gruppe reiste dit for å 3D-skanne terrenget og gjorde opptak for lyd på stedet. Arkitektene, VR-utvikleren og lydutviklerne brukte dette materialet til å lage digitale modeller og deretter en fysisk installasjon til selve museumsrommet. VR er et hverdagsverktøy for dagens arkitektfirmaer og blir brukt til både design- og formidlingsformål.

Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

–  Når publikum kommer inn i Fehn-paviljongen på Arkitekturmuseet, vil de ta på seg VR-briller, hodetelefoner og sensorer på føttene.. Så kan de utforske installasjonen, både virtuelt og fysisk. Installasjonen tilsvarer arkitekturscenen man ser gjennom VR-brillene. I tillegg hører man lyder som er akustisk korrekte i forhold til det man ser. Venner kan følge med og utforske samtidig på storskjerm.

–  Vi tror at det vil åpne for helt nye opplevelser og koblinger mellom natur og arkitektur, sier Steier.

Hvilke svar kan vi forvente?

I følge Pierroux vil eksperimentering og testing dekke tre interesser. – For det første har vi arkitektenes interesser i VR-løsninger som er fruktbare for formidling av deres ideer og design. For det andre har vi museets og kuratorens interesser. Hvordan formidle arkitektur som ofte er ‘født digitalt’ på en inspirerende måte på museet, og gjøre det med digitale medier?

Selve installasjonen er tegnet av arkitektene, og publikum kan utforske ved hjelp av VR teknologi. Foto: Rolf Steier

Og sist, men ikke minst, våre egne forskningsinteresser i hvordan besøkende opplever og skaper mening i møte med utstillinger, særlig når avanserte teknologier og representasjoner blir brukt. På akustikksiden kombineres forskjellige metoder for å triangulere krysningspunkter mellom portabilitet av avansert akustisk modellering og kvalitet. Vi er bindeleddet mellom arkitektens og kuratorens praksis i den forstand at vi lager et forskningsopplegg som svarer til alles interesser. Vi bruker videoopptak, intervjuer, spørreskjemaer og observasjoner som metoder. Vi vil vite mer om hvorvidt forhåndsekspertise er viktig for å få utbytte av denne typen arkitekturutstilling. Forstår besøkende konseptet, blir teknologien for komplisert, og hvilke forskjeller finner vi blant aldersgruppene? Vi vet for eksempel at mange er ukjent med VR-teknologien, og mennesker fra 12 til 90 år kommer til å delta i studien.

Folk fra 12 til 90 år kommer til å delta i studien. Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

– Vi oppfordrer folk til å besøke Nasjonalmuseet – Arkitektur i denne korte perioden. Man vil få en spennende og unik arkitekturopplevelse, samtidig som man bidrar til forskningen.

Utstillingen er finansiert delvis av Kulmedia-programmet hos Norges forskningsråd,   delvis av Nasjonalmuseet og delvis av Nasjonalmuseets DIGILAB, en satsning støttet av Sparebankstiftelsen.

Av Ulf Grefsgård
Publisert 26. feb. 2018 18:29 - Sist endret 6. mars 2018 10:59