English version of this page

3C // Samskaping av fremtidens byer (avsluttet)

Samskaping av fremtidens byer (3C // Co-constructing city futures) utforsker medvirkning i dagens byutviklingsprosesser. 3C er et idélab-prosjekt med fokus på det grønne skiftet.

3C vil bidra til en pågående debatt i feltet deltagende design og utvide perspektiver på læring. Sentralt i prosjektet er ideer knyttet til situert, kollektivt og tilkoblet læring. Kontekst er planleggingspraksiser, politiske muligheter, interessedrevne aktiviteter og aktivisme. Et mål er at deltagere kan lage koblinger mellom design og deres mulige framtidige praksiser.

Mer informasjon på de engelske sidene.

Publisert 21. okt. 2016 10:31 - Sist endret 5. jan. 2022 14:49

Deltakere

  • Ole Smørdal
  • Ida Nilstad Pettersen
  • Kristina Ebbing Wensaas
  • Susana Lopez-Aparicio
  • Kristian Hoelscher
Detaljert oversikt over deltakere