Digitale dialoger (ph.d- prosjekt)

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap med tanke på å forstå hvordan elever lærer i moderne digitaliserte skoler.

Om prosjektet

Prosjektet er en del av forskningsprosjektet DiDiAC som fokuserer på utvikling av nye digitale klasseromspraksiser og lærerens profesjonsutvikling. DiDiAC har som mål å undersøke hvordan klasseromsdialog og bruk av mikroblogg, kan være til støtte for lærere i deres arbeid med teknologi som verktøy i klasserommet. Gjennom DiDiAC vil lærere få hjelp til å skape en kultur for læring som fremmer dette århundrets kompetanser, særskilt evne til kritisk tenkning og samarbeid.

Prosjektet er et internasjonalt flerfaglig samarbeid som kombinerer utdanningsforskning, fagdidaktikk og informatikk. Innovasjon står sentralt i prosjektet som bygger på fagtradisjoner utviklet av universitetet i Cambridge (UoC) og universitetet i Oslo (UiO). UoCs Thinking Together er en dialogbasert tilnærming til utvikling av barns tenkning og læring. Denne tilnærmingen fremhever barns bevissthet omkring dialog som et verktøy for tenkning. Ved UiO har en gruppe forskere utviklet mikrobloggverktøyet Samtavla som skal kunne fungere som en plattform for skriftlige læringssamtaler, og på den måten legge til rette for at elever kan utvikle forståelse sammen.

Gjennom designbaserte intervensjoner søker prosjektgruppa, i samarbeid med lærere, å bidra til utvikling av undervisningspraksis ved skoler i både Norge og England. Det er i liten grad gjort studier av denne type designbaserte intervensjoner som strekker seg over så lang tid tidligere. Tilnærmingen kombinerer dialogisk undervisning og bruk av teknologi i klasseromskontekst. På denne måten vil prosjektet kunne undersøke hvordan bruk av teknologi for å fremme dette århundrets kompetanser formes, samt hvordan det former interaksjon og deltakelse i dagens klasseromskontekst. DiDiAC bygger på funn om hvordan elevers evne til kritisk tenkning og deres samarbeidsevner fremmes gjennom dialog.

 

Publisert 9. aug. 2017 15:42 - Sist endret 16. aug. 2018 11:13

Kontakt

Anja Amundrud

+47-22840720

anja.amundrud@iped.uio.no