Foreldremeninger om skolen (avsluttet)

Surveyundersøkelse (2006). Foreldre svarer på hvilke erfaringer de har med sine barn i grunnskolen og hva mener de om karakterer,samarbeid skoe-hjem, trivsel, elevenes prestasjoner, om private skoler og hjemmeundervisning?

Om prosjektet

Prosjektledere: Christian W. Beck og Svein Egil Vestre Pedagogisk forskningsinstiutt, Universitetet i Oslo (UiO).

Spørreskjema (2006) sendt via SSB til et representativt utvalg av 1050  foreldre med barn i grunnskolen om foreldrenes oppfatning av grunnskolen. 565 svarte (56.5 %). Middleklasseforeldre på landet er overrepresentert og foreldre fra arbeiderklasse i byene er underrepresentert i nettoutvalget. Mødre svarer oftere enn fedre.

Resultater

Selv om det store flertall av foreldre er fornøyd med skolen er cirka en tredjedel er mer eller mindre misfornøyde, først og fremst med det sosiale ved skolen. Generelt aksepterer foreldre retten til privatskoler og hjemmeundervisning. 10 % av foreldrene kunne tenke seg å gi hjemmeundervisning for en periode.

Publikasjon (rapport): Foreldremeninger om skolen - en nasjonal undersøkelse blant foreldre med barn i skolen.Oslo:  Didakta Norsk Forlag 2008. http://pubadmin2.ostfold.net/data/downloads/251/Foreldremeninger.pdf

Finansiering

Småforskmidler fra PFI, UiO

Publisert 5. okt. 2010 10:27 - Sist endret 27. mars 2015 10:32

Kontakt

Christian Beck

+47-22855397

c.w.beck@iped.uio.no