Private grendeskoler (avsluttet)

Private grendeskoler oppstår flere steder når den offentlige skole legges ned. Et spørreskjema i 2006 ble sendt til 18 slike skoler som ble etablert i tiden 1999 - 2005.14 skoler (78 %) svarte. Svarene viser bl annet at særlig de litt større private Montessori grendeskoler greier seg bra.

Om prosjektet

Prosjektleder: Christian W. Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Følgeforskning på private grendeskoler er gjort  siden 1999. Et spørreskjema (2006)  ble sendt ut til 18 private grendeskoler. Informantene er representanter for styrene for disse skolene og må forventes å representere majoritetsoppfatningene i de lokalsamfunneneskolene er i.

Resultater

På de fleste stedene var det et ønske om å fortsette med den offentlige skolen, privatskole var en nødløsning. Etter noen år ønsker de fleste (10 av 14 skoler) å fortsette som privatskole, selv om  de skulle få mulighet til igjen å  bli offentlig skole. Særlig de litt større Montessoriskolene greier seg bra. Noen av disse ser ut til å etablere seg som regionale montessoriskoler. Veldig små skoler med innhold identisk med den offentlige skole har problemer. De fleste skolene ser positivt på framtiden.

Publikasjon (forskningsartikkel): Beck, C. W. Private grendeskoler - etablering av en ny pedagogisk diskurs. I: Beck C. W. og Vestre, S. E. (red). Skolen i aftenlandet? Oslo: Didakta Norsk forlag 2008. s. 247-263.

Finansiering

Ingen

 

Publisert 5. okt. 2010 10:31 - Sist endret 19. okt. 2020 12:57

Kontakt

Christian Beck

+47-22855397

c.w.beck@ped.uio.no