Studiestrategier i høyere utdanning (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Studieprestasjoner og studenters epistemologiske oppfatninger, motivasjon og bruk av studiestrategier i høyere utdanning.

Om prosjektet

I dette prosjektet undersøker Chrstian Brandmo relasjoner mellom studieprestasjoner og studenters epistemologiske oppfatninger, motivasjon og bruk av studiestrategier i høyere utdanning. Prosjektet er en del av prosjektet "Self-regulated learning and text-comprehension" under ledelse av professor Ivar Bråten, Pedagogisk forskningsinstitutt.

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 8. nov. 2010 22:20 - Sist endret 23. juni 2011 11:00

Kontakt

Christian Brandnmo