Deltakere i Kritisk lesing og læring i informasjons samfunnet

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Helge Ivar Strømsø Professor/ Prodekan for forskning +47-22858188 h.i.stromso@iped.uio.no Høyere utdanning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Tonje Stenseth
Ivar Bråten Professor +47 22855282 ivar.braten@iped.uio.no Leseforståelse og tekstbasert læring, Pedagogikk
Eva Wennås Brante

Andre deltakere