English version of this page

Kritisk lesing og læring i informasjons samfunnet (avsluttet)

Kritisk lesing og læring er sentrale pedagogiske mål i det 21. århundre, med kritisk kildevurdering som en sentral ferdighet.

colourbox.no

Om prosjektet

Kildevurdering innebærer en evaluering av informasjonskilders troverdighet basert på strategisk oppmerksomhet for ulike kildetrekk, for eksempel forfatter eller utgiver. Selv om kildevurdering synes avgjørende for kritisk lesing og læring, er mange forskere og pedagoger opptatt av at elevers ferdigheter i kildevurdering ikke er i samsvar med informasjonssamfunnets utfordringer. Dette gjelder spesielt når elever leser om kontroversielle naturvitenskapelige temaer med samfunnsmessig relevans, for eksempel spørsmål om genmodifisert mat og kjernekraft. Prosjektet tar for seg faktorer som påvirker elevers kildevurdering og kildevurderingens betydning for læringsprosesser og læringsutbytte. Ved å utvikle et undervisningsopplegg for å fremme kildevurdering vil det også bidra med retningslinjer for pedagogisk innovasjonsarbeid på dette området.

Problemstillinger

Prosjektet tar særlig for seg de følgende spørsmålene: 1) Hvilken rolle spiller forhold ved leseren og forhold ved teksten for elevers kildevurdering når de leser om kontroversielle naturvitenskapelige spørsmål? 2) I hvilken grad bruker elever tekstinnhold og kildeinformasjon når de vurderer tekster og i hvilken grad skiller de mellom disse kriteriene? 3) Hvordan kan mer avanserte kildevurderingsstrategier bli fremmet på en effektiv måte?

Deltagerne i prosjektet vil være norske elever i videregående skole. For å kunne sammenligne med "ekspertlesere" vil et utvalg bibliotekarer og journalister også inngå i studier som gjelder det første spørsmålet, og for å kunne sammenligne på tvers av kulturer vil et utvalg elever i videregående skole fra New Zealand inngå i studier som gjelder det andre spørsmålet.

Undervisningsopplegget som utvikles i forbindelse med det tredje spørsmålet vil omfatte profesjonsutvikling for deltagende lærere.

Finansiering

Finansiert gjennom Norges Forskningsråds FINNUT program (Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren)

 

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 21. okt. 2014 15:10 - Sist endret 11. feb. 2020 15:07