Multiple-documents literacy: Understanding, assessing, and improving students' learning from conflicting information sources (avsluttet)

Om prosjektet

Gå til prosjektetets presentasjonstekst på engelsk for full informasjon.

 

Publisert 2. apr. 2012 15:39 - Sist endret 31. jan. 2014 15:35

Kontakt

Ivar Bråten

+47-22855282

ivar.braten@ped.uio.no