Co-design av e-læringverktøy (ph.d- prosjekt) (avsluttet)

Dette er et phd-prosjekt som ser på de sosiale prosessene når man inkluderer lærere og elever i design og utvikling av e-læringsverktøy.

Om prosjektet

Prosjektet "Co-design av e-læringsverktøy" er et phd-prosjekt og en del av EU-prosjektet Science Created by You (SCY). Målet er å undersøke prosessene i et co-design prosjekt av e-læringsteknologi der både lærere og elever deltar, og se hvordan disse prosessene manifesterer seg i sluttproduktet. Produktet som designes er et geometriverktøy for bruk i videregående skole der elevene skal lære å gjenkjenne geoemtriske figurer og arbeide med figurenes formler.

Målsettinger

I et co-design prosjekt er det mange små mikroprosesser og omveltninger der deltakerne kritiserer, kommer med nye ideer, forhandler og blir enige om et design eller redesign. I denne runddansen mellom design og redesign vil jeg se på de sosiale og materielle ressurser deltakerne benytter seg av for å komme fram til beslutninger. I tillegg vil jeg se på hvordan de forskjellige ideene som deltakerne kommer med manifesterer i produktet og hvordan dette elæringsverktøyet blir brukt i klasserommet.

Teori og metode

Teoretisk er dette prosjektet innafor Schönsk tradisjon der man ser på hvordan design praksis utfolder seg. Prosjektet vil benytte seg av et sosio-kulturelt rammeverk med vekt på meningsdannelse for å belyse hvordan de forskjellige aktørene bruker forskjellige ressurser til å ta designbeslutninger. Metoden er først og fremst kvalitativ og vil bestå av interaksjonsanalyse basert på videotapes fra designsesjoner og testing samt intervjuer. I tillegg leker jeg litt med tanken på å bruke kvantitative metoder når jeg skal undersøke hvordan verktøyet blir brukt i klasserommet.

Finansiering og tidsramme

Prosjektet er en del av det EU-finansierte prosjektet Science Created by You (SCY), men er finansiert av det Utdanningsvitenskaplige Fakultet ved Universitetet i Oslo.

Tidsrammen er 01.01.2009 - 31.12.2012.

Relaterte prosjekter

Science Created by You (SCY)

Resultat

Forventet resultat er tre journal artikler som tilsammen med en kappe vil utgjøre min phd-avhandling. I tillegg vil verktøyet som designes være ferdig utviklet når prosjektperioden er over.

Publisert 9. sep. 2010 10:51 - Sist endret 19. nov. 2014 15:18

Kontakt

Prosjekt leder Jan Arild Dolonen