Artikler, rapporter, med mer

Engelsen, Britt Ulstrup (2008): Kunnskpasløftet. Sentrale sttyringssignaler og lokale strategidokumenter. Rapport nr. 1, UiO, PFI

Dale, Erling Lars & Øzerk, Kamil (2009). Underveisanaylser av kunnskapsløftetets intensjoner og forutsetninger. Rapport nr 2. UiO, PFI

 

Publisert 14. okt. 2010 11:26 - Sist endret 26. okt. 2010 15:05