Analyse av reformens forutsetninger (avsluttet)

Er strategiene i Kunnskapsløftet utforment i tråd med reformens intensjoner?

Om prosjektet

Forskningsprosjektet "Analyse av reformens forutsetninger" inngår i en forskningsbasert evaluering av Kunnskapsløftet. Oppdragsgiveren for forskningsevaluering er Utdanningsdirektoratet.

Hovedspørsmålene i forskningsprosjektet er

  • Er de strategiene og virkemidlene som er valgt i Kunnskapsløftet utforment og dimensjonert i tråd med reformens intensjoner?
  • Er strategiene utformet slik at det kan sies å være sammenheng og konsistens i reformen?
  • Er det sammenheng mellom reformens strategier og virkemidler og andre rammevilkår og utviklingstrekk som påvirker og styrer utdanningsystemet?

Forskningsprojeketet avgrenser reformens intensjoner til det utdanningspolitiske nivået (departement og Storting). Virkemidler og strategi gjelder både for Departementet, Utdanningsdirektoratet, skoleeierne og fylkesmennene. Operasjonaliseringen avgrenses i hovedak til Direktoratet, fylkesmennene og skoleeierne. Det er gitt ut to rapporter. Se egen undermappe for disse.

Forskningsart

Oppdragsforskning/ anvendt forskning

 

Publisert 14. okt. 2010 11:18 - Sist endret 1. mars 2013 12:44

Kontakt

Berit Karseth

Pedagogisk forskningsinstitutt

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

+47-22855292

berit.karseth@ped.uio.no