Individualised Teaching in Secondary Classrooms (ph.d.- prosjekt) (avsluttet)

Arbeidsplaner benyttes av 60 prosent av elevene norsk skole. Likevel er det utført relativt lite forskning på bruken av disse planene.

Om prosjektet

Arbeidsplaner er et dokument som angir hvilke læringsaktiviteter elevene skal arbeide med i løpet av en bestemt periode, ofte to til tre uker. Planene gir normalt en beskrivelse av gjeldende læringsmål, hvilke arbeidsmetoder som skal brukes, samt hvilke vurderingsformer som skal benyttes for å konstatere om målene er nådd. Mange arbeidsplaner er nivådelte, og elevene kan da velge hvilket nivå de skal arbeide med i de ulike fagene. Dette valget kan tas i samråd med lærere eller foreldre.

 

 

Bilde av en typisk arbeidsplan (en av sidene i planen). Denne arbeidsplanen består opprinnelig av seks sider.

Bakgrunn

Empirien er hentet fra PISA+-studien. PISA+ (Pluss: Prosjekt om Lærings- og Undervisnings-Strategier i Skolen).

 

Publisert 5. okt. 2010 10:33 - Sist endret 19. nov. 2014 15:22

Kontakt

Cecilie Dalland

+47-22858151

cecilie.dalland@ped.uio.no