Deltakere i Fagplaner og fagdidaktikk

Navn Telefon E-post Emneord
Britt Ulstrup Engelsen Professor emeritus +47-22855281 b.u.engelsen@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer