Lesing av multiple tekster på ungdomstrinnet (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Hva påvirker elevens arbeid med tekster under lesing?

Om prosjektet

Elever møter flere informasjonskilder i sin hverdag, både på skolen og i andre sammenhenger. Det å lese tekster fra flere kilder kan by på store utfordringer for mange elever når de skal prøve å danne seg et helhetlig bilde av hva tekstene handler om, eller velge hvilke tekster de kan stole mest på. Undersøkelsen tar for seg flere forhold som kan påvirke hvordan elever arbeider med tekster under lesing.

Mål

Målet med prosjektet er å studere nærmere hvordan elever på ungdomsskolen arbeider når de må lese flere tekster, delvis motstridende, om et bestemt tema.

Publisert 14. okt. 2010 17:10 - Sist endret 19. nov. 2014 15:06

Kontakt

Leila Ferguson

+47-22850452

l.e.ferguson@ped.uio.no