Framtidsorientering (FTO) og temperament (avsluttet)

Har ungdom med ulike typer alvorlige atferdsvansker lav framtidsorientering?

Om prosjektet

Med utgangspunkt i evnen til innkoding og lagring av informasjon ligger også evnen til å predikere og forvente konsekvenser og utfall av framtidige situasjoner. Forventninger gir oss muligheter til å planlegge og forutse konsekvensene av våre handlinger. Mange faktorer bestemmer framtidsperspektivet blant annet individets ”Future Time Orientation”(FTO) som et antatt å utvikle seg til et relativt stabilt personlighetstrekk karakterisert som en generell evne til å forutse og strukturere framtiden (Gjesme 1975,1982,1996).  Andre begrepsforståelser av FTO er at den reflekterer en stor grad av involvering i framtiden enten på tankeplanet eller atferdsmessig(Devolder 1978). Trommsdorff og Lamm (1975) definerer FTO som et sett av subjektive forventninger og verdier som personen har i forhold til sin framtid. Disse forventninger kan være relatert til både positive og negative framtidige mål

Mål

Måle og analysere ulike typer forsterkningssensitivitet (positiv og negativ) i forhold til graden av framtidsorientering hos ungdom med ulike typer alvorlige atferdsvansker: Er det grunn til å anta at slik ungdom har lav framtidsorientering og liten evne til å forutse konsekvensene av sine handlinger?

Metodikk

Individual testing av 79 ungdommer med atferdsproblemer(målgruppen) samt en referansegruppe på 79 som matchet hver enkelt av forsøkspersonene i målgruppen med unntak av at referensegruppen ikke hadde atferdsproblemer.Variablene ble for ankret i veletablerte måleinstrumenter.

Resultatene

Analysene viste at ungdommer med alvorlige atferdsvansker hadde meger lav framtidsorientering (FTO) kombinert med oversensitivitet(hyperaktiv) i forhold til umiddelbar belønning.
Dette er første gang slike funn er dokumentert. Konsekvenser er diskutert

Forskningsart

Prosjektet er av grunnforskningskarakter

Samarbeid

Prosjektet er i samarbeid med Atferdssenteret ,UiO ,ved Gunnar Bjørnebekk

Finansiering

Småforsk midler fra IPED.
 

Publisert 14. okt. 2010 12:49 - Sist endret 24. apr. 2018 15:02