Motivasjon og tidsdistanse - prestasjoner og affektive manifestasjoner (avsluttet)

Hvor ligger reguleringen for optimal motivasjon med henhold til innsats og prestasjonsnivå for elever med ulike motivforutsetninger?

Om prosjektet

Forskning internasjonalt publisert gjennom mange år (cf Gjesme 1974, 1975, 1976, 1977, 1980, 1981 etc.Bjørnebekk 2008, Bjørnebekk & Gjesme 2009) har vist at persipert distanse i tid påvirker elever med ulike motivasjonelle forutsetninger svært ulikt. F.eks en framtidig eksamen som nærmer seg i tid skaper økt positiv motivasjon for enkelte mens den induserer voksende prestasjonsangst for andre.

Mål og problemstilling

Aktiviseringsgraden av motivasjon er bl.a. bestemt av måldistanse. Hvor ligger reguleringen for optimal motivasjon mht innsats og prestasjonsnivå for elever med ulike motivforutsetninger?

Metodikk

Eksperiment der ulik tidsdistanse fram til et prestasjonsmål ble indusert. 585 skoleelever (12 år) ble testet. Motivasjon ,aktivisert angst og bl.a. prestasjonsprossesen ble mål på ulike tidsstadier. Variablene ble forankret i veletablerte måleinstrumenter.

Resultater

En hovedeffekt var at prestasjonsnivå økte når distansen minket. En annen hovedeffekt var at prestasjonsangsten økte også når målet/eksamen nærmet seg i tid. Forklaringen på den generelle økning i prestasjonsnivå skyldes at suksess-orienterte elever forbedret seg så mye at det løftet hele gruppenivå.

Samarbeid

Prosjektet er i samarbeid med Atferdssenteret,UiO, ved Gunnar Bjørnebekk

Finansiering

Småforskmidler

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 15. okt. 2010 15:14 - Sist endret 2. mai 2018 16:55