Språklæring og tekstforståelse i barnehagen

Den språklige kompetanse barn utvikler i førskolealderen har betydning for senere kunnskapstilegnelse og leseforståelse. Prosjektet skal bidra med økt kunnskap om språklige ferdigheter i barnehagealderen som legger grunnlaget for tekstforståelse. Det skal også bidra med kunnskap om hvordan barnehagelærere best understøtter utviklingen av slike ferdigheter.

colourbox.no

Om prosjektet

Prosjektet skal gjennom en intervensjonsstudie kaste lys over hvordan barnehagen kan støtte utvikling av ferdigheter som fremmer tekstforståelse hos barn som lærer norsk i barnehagen.

Mål

Prosjektet har to hovedmål:

 1. Å identifisere både umiddelbare virkninger og langtidsvirkninger av en intervensjon rettet mot å fremme utviklingen av ferdigheter som er antatt å være sentrale for barns senere tekstforståelse. Gjennom samtaler over tekst er intervensjonen rettet mot å utvikle muntlige språkferdigheter hos barn som lærer norsk som andrespråk i barnehagen.
 2. Å utforske utviklingen av disse ferdighetene i 3-5 års alderen og deres relative rolle i utviklingen av tekstforståelse.

Prosjektet har også flere anvendte mål:

 1. Å bidra med kunnskap relevant for barnehagelæreres profesjonsutvikling.
 2. Å formidle prosjektets kunnskapsgrunnlag til forskersamfunnet så vel som brukere av kunnskapen.

Prosjektledelsen

 • Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Dr. Veslemøy Rydland, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Referansegruppe

 • Lill-Kristin Mørch
 • Marianne Lindvær
 • Sigrunn Skretting
 • Carina Heiman
 • Merete Andersen
 • Eirill Mathisen

Prosjektets samarbeidspartnere

 • Professor Catherine Snow, Harvard University
 • Professor Paul Leseman, Utrecht University
 • Professor Francisco Pons, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Øvrig samarbeid

 • Deichmanske bibliotek, Oslo
 • En rekke barnehager i Osloregionen
 • Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold
Publisert 30. jan. 2013 13:47 - Sist endret 8. mai 2019 15:46