Språklæring og tekstforståelse i barnehagen (avsluttet)

Den språklige kompetanse barn utvikler i førskolealderen har betydning for senere kunnskapstilegnelse og leseforståelse. Prosjektet skal bidra med økt kunnskap om språklige ferdigheter i barnehagealderen som legger grunnlaget for tekstforståelse. Det skal også bidra med kunnskap om hvordan barnehagelærere best understøtter utviklingen av slike ferdigheter.

colourbox.no

Om prosjektet

Prosjektet skal gjennom en intervensjonsstudie kaste lys over hvordan barnehagen kan støtte utvikling av ferdigheter som fremmer tekstforståelse hos barn som lærer norsk i barnehagen.

Mål

Prosjektet har to hovedmål:

 1. Å identifisere både umiddelbare virkninger og langtidsvirkninger av en intervensjon rettet mot å fremme utviklingen av ferdigheter som er antatt å være sentrale for barns senere tekstforståelse. Gjennom samtaler over tekst er intervensjonen rettet mot å utvikle muntlige språkferdigheter hos barn som lærer norsk som andrespråk i barnehagen.
 2. Å utforske utviklingen av disse ferdighetene i 3-5 års alderen og deres relative rolle i utviklingen av tekstforståelse.

Prosjektet har også flere anvendte mål:

 1. Å bidra med kunnskap relevant for barnehagelæreres profesjonsutvikling.
 2. Å formidle prosjektets kunnskapsgrunnlag til forskersamfunnet så vel som brukere av kunnskapen.

Prosjektledelsen

 • Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Dr. Veslemøy Rydland, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Referansegruppe

 • Lill-Kristin Mørch
 • Marianne Lindvær
 • Sigrunn Skretting
 • Carina Heiman
 • Merete Andersen
 • Eirill Mathisen

Prosjektets samarbeidspartnere

 • Professor Catherine Snow, Harvard University
 • Professor Paul Leseman, Utrecht University
 • Professor Francisco Pons, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Øvrig samarbeid

 • Deichmanske bibliotek, Oslo
 • En rekke barnehager i Osloregionen
 • Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold

Publikasjoner

 • Bubikova-Moan, Jarmila & Grøver, Vibeke (2021). Skolens samarbeid med foreldre til minoritetsspråklige barn i begynneropplæringen - refleksjoner over muligheter og utfordringer. I Grøver, Vibeke & Bråten, Ivar (Red.), Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-65006-3. s. 46–58.
 • Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy; Gustafsson, Jan-Eric & Snow, Catherine E. (2020). Shared Book Reading in Preschool Supports Bilingual Children’s Second‐Language Learning: A Cluster‐Randomized Trial. Child Development. ISSN 0009-3920. 91, s. 2192–2210. doi: 10.1111/cdev.13348. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rydland, Veslemøy & Grøver, Vibeke (2020). Language use, home literacy environment, and demography: Predicting vocabulary skills among diverse young dual language learners in Norway. Journal of Child Language. ISSN 0305-0009. doi: 10.1017/S0305000920000495. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grøver, Vibeke (2019). Young Bilinguals' Extended Discourse Skills: The Role of Perspective Taking. I Grøver, Vibeke; Uccelli, Paola; Rowe, Meredith & Lieven, Elena (Red.), Learning through Language. Towards an Educationally Informed Theory of Language Learning.. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-16935-7. s. 179–191. doi: 10.1017/9781316718537.017.
 • Grøver, Vibeke; Uccelli, Paola; Rowe, Meredith & Lieven, Elena (2019). Learning through Language. I Grøver, Vibeke; Uccelli, Paola; Rowe, Meredith & Lieven, Elena (Red.), Learning through Language. Towards an Educationally Informed Theory of Language Learning.. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-16935-7. s. 1–15.
 • Grøver, Vibeke (2017). Fostering vocabulary in early childhood education. I Kucirkova, Natalia; Snow, Catherine E.; Grøver, Vibeke & McBride, Catherine (Red.), The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context.. Routledge. ISSN 978-1-138-78788-9. s. 284–295. doi: 10.4324/9781315766027-26.
 • Grøver, Vibeke (2016). Implementing interventions: Building a shared understanding of why. New Directions for Child and Adolescent Development. ISSN 1520-3247. 2016(154), s. 109–112. doi: 10.1002/cad.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøver, Vibeke & Bråten, Ivar (2021). Leseforståelse i skolen: Utfordringer og muligheter. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-65006-3. 255 s.
 • Grøver, Vibeke (2018). Å lære språk i barnehagen. Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42220-2. 194 s.
 • Kucirkova, Natalia; Snow, Catherine E.; Grøver, Vibeke & McBride, Catherine (2017). The Routledge International Handbook of Early Literacy Education. A Contemporary Guide to Literacy Teaching and Interventions in a Global Context. Routledge. ISBN 978-1-138-78788-9. 391 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grøver, Vibeke (2019). Supporting dual language learning through collaboration between parents and teachers in early childhood education.
 • Rasmussen, Ingvill; Smørdal, Ole; Amundrud, Anja Skrepstad; Frøytlog, Jo Inge Johansen; Omland, Maren & Dolonen, Jan Arild [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Dialogisk undervisning med digitale verktøy. Ressurser for lærere.
 • Kucherenko, Svitlana; Rydland, Veslemøy & Grøver, Vibeke (2019). Book sharing with young dual language learners in preschool.
 • Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy; Garmann, Nina Gram; Tkachenko, Elena; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Høglind, Hanne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Å vokse opp med flere språk: Språklæring i barnehagen. .
 • Grøver, Vibeke (2018). Hvilke samtaleerfaringer i barnehagen understøtter andrespråklæring og hvorfor er slike erfaringer viktige i et langsiktig språklæringsperspektiv?
 • Grøver, Vibeke (2018). Minoritetsspråklige barn i barnehagen - i et nordisk perspektiv.
 • Grøver, Vibeke & Rydland, Veslemøy (2017). Book-based interventions support young emergent bilinguals' narrative skills.
 • Grøver, Vibeke (2016). Språklæring og tekstforståelse - hva kan barnehagen gjøre for å støtte tospråklige barns språklige læring?
 • Grøver, Vibeke & Rydland, Veslemøy (2016). Språklæring og tekstforståelse i barnehagen - de første resultatene.
 • Grøver, Vibeke (2016). Language learning and text comprehension in language minority children - the Oslo study.
 • Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy; Kucherenko, Svitlana & Sandøy, Mari Hustad (2016). Enhancing vocabulary development in young bilingual learners through text talk in school and at home.
 • Grøver, Vibeke & Rydland, Veslemøy (2016). Text-talk in preschool supports young emergent bilinguals' vocabulary learning.
 • Grøver, Vibeke (2016). Språklæring og tekstforståelse i barnehagen.
 • Grøver, Vibeke (2015). Språklæring og tekstforståelse i barnehagen - en studie av tospråklige barn.
 • Grøver, Vibeke (2015). Hva er randomiserte kontrollerte forsøk og hva skal til for å lykkes?
 • Rydland, Veslemøy & Grøver, Vibeke (2015). Bilingual children's vocabulary development from preschool to fifth grade: the mpact of amount versus diversity of talk exposure.
 • Rydland, Veslemøy & Grøver, Vibeke (2015). Trust in text in children who do not receive reading instruction until age 6: Results from a Norwegian sample.
 • Grøver, Vibeke & Rydland, Veslemøy (2014). Young language minority children's language learning and textcomprehension.
 • Grøver, Vibeke (2014). Randomiserte, kontrollerte intervensjonsstudier.
 • Grøver, Vibeke (2014). Bilingual children's second-language vocabulary learning in preschool: the impact of teacher and peer talk.
 • Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy; Cekaite, Asta & Aronsson, Karin (2014). Interlocutor awareness in young second-language learners' peer talk.
 • Grøver, Vibeke (2013). Second-language Speakers in Scandinavian Early Childhood Education.
 • Grøver, Vibeke (2013). Young Immigrant Children’s Vocabulary Trajectories from Preschool to School: Lessons from Scandinavia.
 • Grøver, Vibeke (2013). Young Immigrant Children’s Language Learning and Text Comprehension in Norway: Using an Observation-based Longitudinal Study to Outline a Randomized Controlled Intervention Study.
 • Grøver, Vibeke (2013). Young language-minority children's participation in preschool talk: long-term implications?
 • Rydland, Veslemøy & Grøver, Vibeke (2013). The long-term impact of preschool dialogues for Turkish immigrant children‘s Norwegian vocabulary.
 • Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy & Lawrence, Joshua (2013). Who benefits from a rich language environment in preschool: a study of bilingual children.
 • Grøver, Vibeke; Rydland, Veslemøy & Lawrence, Joshua F. (2013). Second-language vocabulary trajectories from age five to ten: the role of preschool talk quality.
 • Rydland, Veslemøy; Grøver, Vibeke & Lawrence, Joshua (2013). Learning a Second Language in Preschool: Children With High First-Language Skills Benefit More From Rich Second-Language Exposure.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. jan. 2013 13:47 - Sist endret 17. jan. 2022 13:57