Språklæring og tekstforståelse i barnehagen

Den språklige kompetanse barn utvikler i førskolealderen har betydning for senere kunnskapstilegnelse og leseforståelse. Prosjektet skal bidra med økt kunnskap om språklige ferdigheter i barnehagealderen som legger grunnlaget for tekstforståelse. Det skal også bidra med kunnskap om hvordan barnehagelærere best understøtter utviklingen av slike ferdigheter.

colourbox.no

Om prosjektet

Prosjektet skal gjennom en intervensjonsstudie kaste lys over hvordan barnehagen kan støtte utvikling av ferdigheter som fremmer tekstforståelse hos barn som lærer norsk i barnehagen.

Mål

Prosjektet har to hovedmål:

 1. Å identifisere både umiddelbare virkninger og langtidsvirkninger av en intervensjon rettet mot å fremme utviklingen av ferdigheter som er antatt å være sentrale for barns senere tekstforståelse. Gjennom samtaler over tekst er intervensjonen rettet mot å utvikle muntlige språkferdigheter hos barn som lærer norsk som andrespråk i barnehagen.
 2. Å utforske utviklingen av disse ferdighetene i 3-5 års alderen og deres relative rolle i utviklingen av tekstforståelse.

Prosjektet har også flere anvendte mål:

 1. Å bidra med kunnskap relevant for barnehagelæreres profesjonsutvikling.
 2. Å formidle prosjektets kunnskapsgrunnlag til forskersamfunnet så vel som brukere av kunnskapen.

Prosjektledelsen

 • Professor Vibeke Grøver, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Dr. Veslemøy Rydland, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

Referansegruppe

 • Lill-Kristin Mørch
 • Marianne Lindvær
 • Sigrunn Skretting
 • Carina Heiman
 • Merete Andersen
 • Eirill Mathisen

Prosjektets samarbeidspartnere

 • Professor Catherine Snow, Harvard University
 • Professor Paul Leseman, Utrecht University
 • Professor Francisco Pons, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Øvrig samarbeid

 • Deichmanske bibliotek, Oslo
 • En rekke barnehager i Osloregionen
 • Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Vestfold

Publikasjoner

 • Veslemøy Rydland & Vibeke Grøver (2020). Language use, home literacy environment, and demography: Predicting vocabulary skills among diverse young dual language learners in Norway. Journal of Child Language.  ISSN 0305-0009.
 • Ole Smørdal & Ingvill Rasmussen (2019). Bridging concepts as intermediary knowledge in design: productive dialogues and the Talkwall microblogging tool, I: Cindy E. Hmelo-Silver; G Gweon; G Niccolai; Michael J. Baker & Kristine Lund (red.),  A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning in Collaborative Settings, 13th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 2019, Volume 1.  International Society of the Learning Sciences.  ISBN 978-1-7324672-3-1.  KAPITTEL.  s 993 - 996
 • Anja Skrepstad Amundrud & Ingvill Rasmussen (2019). Embedding Microblogging Technology to Support Classroom Dialogue, I: Kristine Lund; Michael J. Baker; Cindy E. Hmelo-Silver; G Gweon & G Niccolai (red.),  A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning in Collaborative Settings, 13th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 2019, Volume 1.  International Society of the Learning Sciences.  ISBN 978-1-7324672-3-1.  KAPITTEL.  s 648 - 652
 • Ingvill Rasmussen; Anja Skrepstad Amundrud & Sten Runar Ludvigsen (2019). Establishing and maintaining joint attention in classroom dialogues: Digital technology, microblogging and ground rules, I: Louis Major; Rupert Wegerif & Neil Mercer (red.),  The Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education.  Routledge.  ISBN 9780429441677.  28.  s 410 - 423
 • Vibeke Grøver (2016). Implementing interventions: Building a shared understanding of why. New Directions for Child and Adolescent Development.  ISSN 1520-3247.  2016, s 109- 112

Se alle arbeider i Cristin

 • Anja Skrepstad Amundrud & Ole Smørdal (2019). Developing Educational Technologies: The continuous Improvement of Talkwall.
 •  (2019). Dialogisk undervisning med digitale verktøy. Ressurser for lærere..
 •  (2019). samtavla.no - delingsplattform for undervisningsmaler.
 •  (2019). samtavla.no - redesign and Feide integration.
 • Anja Skrepstad Amundrud (2018). Multi-modelling dialogic skills: The use of multiple resources to support classroom dialogue.
 • Vibeke Grøver & Veslemøy Rydland (2016). Språklæring og tekstforståelse i barnehagen - de første resultatene.
 • Vibeke Grøver; Veslemøy Rydland; Svitlana Kucherenko & Mari Hustad Sandøy (2016). Enhancing vocabulary development in young bilingual learners through text talk in school and at home..
 • Vibeke Grøver (2016). Language learning and text comprehension in language minority children - the Oslo study..
 • Vibeke Grøver (2016). Språklæring og tekstforståelse - hva kan barnehagen gjøre for å støtte tospråklige barns språklige læring?.
 • Vibeke Grøver (2016). Språklæring og tekstforståelse i barnehagen.
 • Vibeke Grøver & Veslemøy Rydland (2016). Text-talk in preschool supports young emergent bilinguals' vocabulary learning..
 • Vibeke Grøver (2015). Hva er randomiserte kontrollerte forsøk og hva skal til for å lykkes?.
 • Vibeke Grøver (2015). Språklæring og tekstforståelse i barnehagen - en studie av tospråklige barn..
 • Veslemøy Rydland & Vibeke Grøver (2015). Trust in text in children who do not receive reading instruction until age 6: Results from a Norwegian sample..
 • Veslemøy Rydland & Vibeke Grøver (2015). Bilingual children's vocabulary development from preschool to fifth grade: the mpact of amount versus diversity of talk exposure..
 • Vibeke Grøver (2014). Randomiserte, kontrollerte intervensjonsstudier.
 • Vibeke Grøver; Veslemøy Rydland; Asta Cekaite & Karin Aronsson (2014). Interlocutor awareness in young second-language learners' peer talk.
 • Vibeke Grøver (2014). Bilingual children's second-language vocabulary learning in preschool: the impact of teacher and peer talk.
 • Vibeke Grøver & Veslemøy Rydland (2014). Young language minority children's language learning and textcomprehension.
 • Veslemøy Rydland; Vibeke Grøver & Joshua Lawrence (2013). Learning a Second Language in Preschool: Children With High First-Language Skills Benefit More From Rich Second-Language Exposure.
 • Vibeke Grøver; Veslemøy Rydland & Joshua Lawrence (2013). Who benefits from a rich language environment in preschool: a study of bilingual children.
 • Veslemøy Rydland & Vibeke Grøver (2013). The long-term impact of preschool dialogues for Turkish immigrant children‘s Norwegian vocabulary.
 • Vibeke Grøver; Veslemøy Rydland & Joshua F. Lawrence (2013). Second-language vocabulary trajectories from age five to ten: the role of preschool talk quality.
 • Vibeke Grøver (2013). Young language-minority children's participation in preschool talk: long-term implications?.
 • Vibeke Grøver (2013). Second-language Speakers in Scandinavian Early Childhood Education.
 • Vibeke Grøver (2013). Young Immigrant Children’s Vocabulary Trajectories from Preschool to School: Lessons from Scandinavia.
 • Vibeke Grøver (2013). Young Immigrant Children’s Language Learning and Text Comprehension in Norway: Using an Observation-based Longitudinal Study to Outline a Randomized Controlled Intervention Study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. jan. 2013 13:47 - Sist endret 8. mai 2019 15:46