Kulturkampen om lærerne - en genealogisk undersøkelse (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Hvordan kan vi forstå norsk lærerutdanningspedagogikk i et demokrati- og modernitetsfilosofisk perspektiv?

Om prosjektet

P.hd.-prosjektet ’Kulturkampen om læreren’ er en tekst- og idéhistorisk analyse av norsk lærerutdanningspedagogikk i et demokrati- og modernitetsfilosofisk perspektiv. I avhandlingen analyseres tekster knyttet til sentrale lærerutdanningsreformer i perioden 1930 - 2003. Hvilke danningsidealer som etableres for allmennlærerne i lærerutdanningsinstitusjonen, og hvordan disse endres diskursivt i tidsperioden er den sentrale problemstillingen i prosjektet. Analysen legger grunnlaget for å diskutere hvordan norsk lærerutdanningspedagogikk reflekterer og inngår i en generell kulturkamp om samfunnsdannelse og demokrati, som er prosjektets tematiske omdreiningspunkt.
Prosjektets teoretiske tilførsel hentes fra pedagogisk filosofi, spesielt den moderne danningsteoretiske tradisjonen fra Kant til Foucault. Metodologisk innfallsvinkel i prosjektet er diskursanalyse og genealogi (Foucault).

Avhandlingen skrives med tilknytning til forskergruppen Humaniorastudier i pedagogikk.

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 11. okt. 2010 14:12 - Sist endret 18. mars 2014 14:16

Kontakt

Turid Løyte Hansen

t.l.hansen@ped.uio.no