28. April 2014: Presentasjon ved Kunnskapsdepartementet

Tema: Utvikling og mestring av kunnskapspraksiser i profesjonene: Vilkår og utfordringer

Asvarlig: Monika Nerland

Sted: Kunnskapsdepartementet, Oslo

Publisert 24. sep. 2014 09:31