Horizontal governance and learning dynamics in higher education (HORIZON) (avsluttet)

Høyere utdanning er i endring. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om disse endringsprosessene med fokus på styring og ledelse i sektoren og læringsprosesser i institusjonene, og hvordan disser er knyttet sammen.

Se detaljert prosjektbeskrivelse (pdf).

Hovedmålet er å bidra til en bedre forståelse av de store endringsdynamikken i høyere utdanning med hensyn til styringen av høyere utdanning og læringsprosessene i høyere utdanningsinstitusjoner, samt forholdet mellom disse to.

Sekundære mål omfatter følgende:

  • Undersøk hvordan europeisk kunnskapspolitikk har blitt utviklet og koordinert siden 2000, og hvordan den påvirker på utvikling og koordinering av norsk kunnskapspolitikk, med spesielt fokus på utdanningssektor.
  • Analysere hvordan horisontalt koordinert kunnskapspolitikk håndteres på sentralt nivå i høyere utdanningsinstitusjoner.
  • Undersøk hvordan kunnskapskulturer utgjør fagmiljøer i kontekst av forandring, med vekt gitt til de arrangementene og mekanismene gjennom som studenter delta i disse kunnskapskulturene.
  • Analysere endringsdynamikker i høyere utdanningssystemer og institusjoner fra en multi-level perspektiv.

For mer informasjon se engelsk prosjektside.

Publisert 8. sep. 2014 15:11 - Sist endret 8. feb. 2020 07:11