Horizontal governance and learning dynamics in higher education (HORIZON) (avsluttet)

Høyere utdanning er i endring. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om disse endringsprosessene med fokus på styring og ledelse i sektoren og læringsprosesser i institusjonene, og hvordan disser er knyttet sammen.

Se detaljert prosjektbeskrivelse (pdf).

Hovedmålet er å bidra til en bedre forståelse av de store endringsdynamikken i høyere utdanning med hensyn til styringen av høyere utdanning og læringsprosessene i høyere utdanningsinstitusjoner, samt forholdet mellom disse to.

Sekundære mål omfatter følgende:

 • Undersøk hvordan europeisk kunnskapspolitikk har blitt utviklet og koordinert siden 2000, og hvordan den påvirker på utvikling og koordinering av norsk kunnskapspolitikk, med spesielt fokus på utdanningssektor.
 • Analysere hvordan horisontalt koordinert kunnskapspolitikk håndteres på sentralt nivå i høyere utdanningsinstitusjoner.
 • Undersøk hvordan kunnskapskulturer utgjør fagmiljøer i kontekst av forandring, med vekt gitt til de arrangementene og mekanismene gjennom som studenter delta i disse kunnskapskulturene.
 • Analysere endringsdynamikker i høyere utdanningssystemer og institusjoner fra en multi-level perspektiv.

For mer informasjon se engelsk prosjektside.

Publikasjoner

 • Monika Nerland (2018). Knowledge practices and relations in professional education. Studies in Continuing Education.  ISSN 0158-037X.  40, s 242- 256
 • Crina I. Damsa; Monika Nerland & Karen Jensen (2017). Enrolment of first-year students in knowledge domains: Unpacking transformative practices in three introductory courses, I: Vincent Donche; Eva Kyndt; Keith Trigwell & Sari Lindblom-Ylänne (red.),  Higher Education Transitions: Theory and Research.  Routledge.  ISBN 978-1138670884.  17.
 • Cecilie Enqvist-Jensen; Monika Nerland & Ingvill Rasmussen (2017). Maintaining doubt to keep problems open for exploration: An analysis of law students' collaborative work with case assignments. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  13, s 38- 49
 • Monika Nerland (2016). Learning to Master Profession-Specific Knowledge Practices: A Prerequisite for the Deliberate Practitioner?, I: Celina McEwen & Franziska Trede (red.),  Educating the Deliberate Professional.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-32956-7.  Chapter 9.  s 127 - 139
 • Crina I. Damsa & Monika Nerland (2016). Student Learning Through Participation in Inquiry Activities: Two Case Studies in Teacher and Computer Engineering Education. Vocations and Learning.  ISSN 1874-785X.  s 1- 20
 • Ingvill Rasmussen & Crina I. Damsa (2016). Heterochrony through moment-to-moment interaction: A micro-analytical exploration of learning as sense making with multiple resources. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.
 • Crina I. Damsa & Sten Runar Ludvigsen (2016). Learning through interaction and co-construction of knowledge objects in teacher education. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  11, s 1- 18
 • Karen Jensen & Monika Nerland (2015). Knowledge dynamics in higher education: Examples from law schools in Norway and their shadow arrangements., I: Martin Fischer; Ines Langemeyer & Michaela Pfadenhauer (red.),  Epistemic and learning cultures – wohin sich Universitäten entwickeln.  Verlagsgruppe Beltz.  ISBN 978-3-7799-3277-2.  Kapittel 4.  s 46 - 60
 • Karen Jensen; Monika Nerland & Cecilie Enqvist-Jensen (2015). Enrolment of newcomers in expert cultures: an analysis of epistemic practices in a legal education introductory course. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  70, s 867- 880

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyn Yates; Peter Maassen & Monika Nerland (red.) (2018). Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature.  ISBN 978-3-319-72831-5.  208 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomas de Lange & Monika Nerland (2014). Mirroring the Practice of Teaching - Exploring Microteaching as a site for Professional Enactments.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. sep. 2014 15:11 - Sist endret 8. feb. 2020 07:11