Bjørn Stensaker

Professor og leder av LINK
Bilde av Bjørn Stensaker
English version of this page
Telefon +47-22844472
Mobiltelefon +47-99707913
Rom 554
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Øvrige tilknytninger: Senter for læring og utdanning

Akademiske interesser

 • Høyrere utdanning
 • Styring og organisering av utdanningsinstitusjoner
 • Utdanningsreformer
 • Organisasjon og ledelse
 • Komparative og internasjonale studier
 • Rådgivning og innovasjon
 • IKT og læring

For mer informasjon, vennligst gå til Bjørn Stensakers presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring

Publikasjoner

 • Aamodt, Per Olaf; Graversen, Ebbe Krogh; Hovdhaugen, Elisabeth; Schmidt, Evantia K; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2020). The relationship between external quality assurance and the work of study programme leaders: a comparative study, In Mari Elken; Peter Maassen; Monika Nerland; Tine Sophie Prøitz; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions.  Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  Chapter 3.  s 43 - 56
 • Dong, Xilu; Maassen, Peter; Stensaker, Bjørn & Xu, Xiuling (2020). Governance for excellence and diversity? The impact of central and regional affiliation for the strategic positioning of Chinese top universities. Higher Education.  ISSN 0018-1560. . doi: 10.1007/s10734-020-00516-3
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2020). Quality Systems in Higher Education Institutions: Enabling and Constraining Quality Work, In Mari Elken; Peter Maassen; Monika Nerland; Tine Sophie Prøitz; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions.  Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  2.  s 19 - 41
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2020). Quality Work: Reflections and Refinements, In Mari Elken; Peter Maassen; Monika Nerland; Tine Sophie Prøitz; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions.  Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  10.  s 175 - 186
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2020). Researching ‘Quality Work’ in Higher Education, In Mari Elken; Peter Maassen; Monika Nerland; Tine Sophie Prøitz; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions.  Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  1.  s 1 - 18
 • Holen, Rasa; Ashwin, Paul; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2020). Student partnership: exploring the dynamics in and between different conceptualizations. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079. . doi: 10.1080/03075079.2020.1770717
 • Karakhanyan, Susanna & Stensaker, Bjørn (2020). External quality assurance: Comparative reflections, In  Global Trends in Higher Education Quality Assurance.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44031-9.  Chapter 4.
 • Karakhanyan, Susanna & Stensaker, Bjørn (2020). External quality assurance: The landscape, the players and developmental trends, In  Global Trends in Higher Education Quality Assurance.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44031-9.  Chapter 2.
 • Karakhanyan, Susanna & Stensaker, Bjørn (2020). Introduction: The background for and the ambitions of the current book, In  Global Trends in Higher Education Quality Assurance.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44031-9.  Introduction.
 • Lee, Jenny J; Vance, Hillary; Stensaker, Bjørn & Ghosh, Sowmya (2020). Global rankings at a local cost? The strategic pursuit of status and the third mission. Comparative Education.  ISSN 0305-0068.  56(2), s 236- 256 . doi: 10.1080/03050068.2020.1741195
 • Stensaker, Bjørn (2020). External Quality Assurance in Higher Education, In  Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions.  Springer Nature.  ISBN 978-94-017-8904-2.  kapittel.  s 421 - 426
 • Stensaker, Bjørn (2020). Policy Implementation in Higher Education, In  Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions.  Springer Nature.  ISBN 978-94-017-8904-2.  Kapittel.  s 2252 - 2259
 • Stensaker, Bjørn & Karakhanyan, Susanna (2020). Institutional quality management: Comparative reflections, In  Global Trends in Higher Education Quality Assurance.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44031-9.  Chapter 5.
 • Stensaker, Bjørn & Karakhanyan, Susanna (2020). Quality assurance: legitimacy, efficiency and control issues, In  Global Trends in Higher Education Quality Assurance.  Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44031-9.  Chapter 3.
 • Dong, Xilu; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2019). Balancing Excellence and Diversity in Higher Education? The Role of the Chinese First–level Discipline Evaluation Scheme. Policy Reviews in Higher Education.  ISSN 2332-2969.  3(2), s 208- 230 . doi: 10.1080/23322969.2019.1640635
 • Hansen, Hanne Foss; Aarrevaara, Timo; Geschwind, Lars & Stensaker, Bjørn (2019). Evaluation Practices and Impact: Overload?, In Romulo Pinheiro; Lars Geschwind; Hanne Foss Hansen & Kirsi Pulkkinen (ed.),  Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education. A comparative Account from the Nordic Countries.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-11737-5.  Chapter 8.  s 235 - 266
 • Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2019). From organised anarchy to de-coupled bureaucracy: The transformation of university organisation. Higher Education Quarterly.  ISSN 0951-5224.  73(4), s 456- 468 . doi: 10.1111/hequ.12229 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pinheiro, Romulo; Aarrevaara, Timo; Berg, Laila Nordstrand; Fumasoli, Tatiana; Geschwind, Lars; Hansen, Hanne Foss; Hernes, Helge; Kivistö, Jussi; Lind, Jonas Krog; Lyytinen, Anu; Pekkola, Elias; Pulkkinen, Kirsi; Stensaker, Bjørn & Söderlind, Johan (2019). Nordic Higher Education in Flux: System Evolution and Reform Trajectories, In Romulo Pinheiro; Lars Geschwind; Hanne Foss Hansen & Kirsi Pulkkinen (ed.),  Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education. A comparative Account from the Nordic Countries.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-11737-5.  Kapittel 3.  s 69 - 108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pulkkinen, Kirsi; Aarrevaara, Timo; Berg, Laila Nordstrand; Geschwind, Lars; Hansen, Hanne Foss; Hernes, Helge; Kivistö, Jussi; Lind, Jonas Krog; Lyytinen, Anu; Pekkola, Elias; Pinheiro, Romulo; Stensaker, Bjørn & Söderlind, Johan (2019). Does It Really Matter? Assessing the Performance Effects of Changes in Leadership and Management Structures in Nordic Higher Education, In Romulo Pinheiro; Lars Geschwind; Hanne Foss Hansen & Kirsi Pulkkinen (ed.),  Reforms, Organizational Change and Performance in Higher Education. A comparative Account from the Nordic Countries.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-11737-5.  Kapittel 1.  s 3 - 36 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn (2019). Socially embedded universities and the search for meaning, In Tom Christensen; Åse Gornitzka & Francisco O. Ramirez (ed.),  Universities as Agencies. Reputation and Professionalization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-92712-1.  10.  s 251 - 269
 • Stensaker, Bjørn; Elken, Mari & Maassen, Peter (2019). Studieprogramledelse – et spørsmål om organisering?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  42(1), s 91- 105 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-01-07 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stensaker, Bjørn; Hovdhaugen, Elisabeth & Maassen, Peter (2019). The practices of quality management in Norwegian higher education: Collaboration and control in study programme design and delivery. International Journal of Educational Management.  ISSN 0951-354X.  33(4), s 698- 708 . doi: 10.1108/IJEM-11-2017-0327 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wollscheid, Sabine; Stensaker, Bjørn & Bugge, Markus (2019). Evidence-Informed Policy and Practice in the Field of Education: The Dilemmas Related to Organizational Design. European Education : Issues and Studies.  ISSN 1056-4934.  51(4) . doi: 10.1080/10564934.2019.1619465 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2018). Learning outcomes – a useful tool in quality assurance? Views from academic staff. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079.  43(4), s 614- 624 . doi: 10.1080/03075079.2016.1185776 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Abualrub, Iyad & Stensaker, Bjørn (2018). How are universities responding to demands for improved learning environments?. Journal of Further and Higher Education.  ISSN 0309-877X.  42(5), s 721- 732 . doi: 10.1080/0309877X.2017.1311991 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2018). Conceptualising ‘quality work’ in higher education. Quality in Higher Education.  ISSN 1353-8322.  24(3), s 189- 202 . doi: 10.1080/13538322.2018.1554782 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Dedze, Indra (2018). The painters behind the profile: the rise and functioning of communication departments in universities. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  76(6), s 1109- 1122 . doi: 10.1007/s10734-018-0258-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Christensen, Tom & Stensaker, Bjørn (2018). Strengthening the strategic capacity of public universities: The role of internal governance models. Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767.  34(4), s 475- 493 . doi: 10.1177/0952076718762041 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fumasoli, Tatiana; Stensaker, Bjørn & Vukasovic, Martina (2018). Tackling the multi-actor and multi-level complexity of European governance of knowledge: Transnational actors in focus. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  17(3), s 325- 334 . doi: 10.1177/1474904117742763 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2018). Variation in student success across Europe: Exploring the relevance of system-level explanations. International Journal of Chinese Education.  ISSN 2212-585X.  7(2), s 229- 245 . doi: 10.1163/22125868-12340099 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jensen, Karen; Fumasoli, Tatiana & Stensaker, Bjørn (2018). Shadow organising: emerging stakeholder collaboration in higher education to enhance quality. Journal of Higher and Further Education.  ISSN 1469-9486.  44(4), s 365- 377 . doi: 10.1080.0309877x.2018.1541975 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jungblut, Jens; Stensaker, Bjørn & Vukasovic, Martina (2018). What kind of quality assurance leads to improved performance and accountability? The views of European students, In Ellen Hazelkorn; Hamish Coates & Alexander C. McCormick (ed.),  Research Handbook on Quality, Performance and Accountability in Higher Education.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78536 974 2.  24.  s 321 - 331
 • Lee, Jenny; Vance, Hillary & Stensaker, Bjørn (2018). Examining Rankings and Strategic Planning: Variations in local commitments, In Yan Wu; Qi Wang & Nian Cai Liu (ed.),  World-Class Universities: Towards a Global Common Good and Seeking National and Institutional Contributions.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-38963-2.  Chapter 5.  s 88 - 101 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leiber, Theodor; Stensaker, Bjørn & Harvey, Lee (2018). Bridging theory and practice of impact evaluation of quality management in higher education institutions: a SWOT analysis. European Journal of Higher Education.  ISSN 2156-8235.  8(3), s 351- 365 . doi: 10.1080/21568235.2018.1474782
 • Ozolins, Modris; Stensaker, Bjørn; Gaile-Sarkaane, Elina; Ivanova, Liene; Lapina, Inga; Ozolina-Ozola, Iveta & Straujuma, Anita (2018). Institutional attention to European policy agendas: exploring the relevance of instrumental and neo-institutional explanations. Tertiary Education and Management.  ISSN 1358-3883.  24(4), s 338- 350 . doi: 10.1080/13583883.2018.1459820 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pinheiro, Romulo & Stensaker, Bjørn (2018). Balancing efficiency and equity in a welfare state setting: High participation higher education in Norway, In Brendan Cantwell; Simon Marginson & Anna Smolentseva (ed.),  High Participation Systems of Higher Education.  Oxford University Press.  ISBN 9780198828877.  Chapter 14.  s 386 - 417
 • Stensaker, Bjørn (2018). Quality assurance and the battle for legitimacy - Discourses, Disputes and Dependencies. Higher Education Evaluation and Development (HEED).  ISSN 2514-5789.  12(2), s 54- 62 . doi: 10.1108/HEED-10-2018-0024 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn (2018). Universitets- og høyskolepedagogikk i lys av historiske og internasjonale utviklingstrekk. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  41(3), s 206- 216 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn (2018). University Alliances: Enhancing Control, Capacity, and Creativity in Dynamic Environments. Educational Studies Moscow.  ISSN 1814-9545.  13(1), s 132- 153 . doi: 10.17323/1814-9545-2018-1-132-153 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline & Aamodt, Per O (2018). Policy, Perceptions, and Practice: A Study of Educational Leadership and Their Balancing of Expectations and Interests at Micro-level. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733.  s 1- 18 . doi: 10.1057/s41307-018-0115-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stensaker, Bjørn; Lee, Jenny; Rhoades, Gary; Ghosh, Sowmya; Castiello-Gutièrrez, Santiago; Vance, Hillary; Calikoglu, Alper; Kramer, Vanessa; Liu, Shuiyun; Marei, Mahmoud Sayed; O`Toole, Leslie; Pavlyutkin, Ivan & Peel, Cassandra (2018). Stratified University Strategies: The shaping of institutional legitimacy in a global perspective. Journal of Higher Education.  ISSN 0022-1546.  90(4), s 539- 562 . doi: 10.1080/00221546.2018.1513306
 • Vukasovic, Martina & Stensaker, Bjørn (2018). University alliances in the Europe of knowledge: Positions, agendas and practices in policy processes. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  17(3), s 349- 364 . doi: 10.1177/1474904117724572 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frølich, Nicoline; Huisman, Jeroen & Stensaker, Bjørn (2017). Understanding Strategy Practices in Universities, In Ivar Bleiklie; Jurgen Enders & Benedetto Lepori (ed.),  Managing Universities: Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-53864-8.  Chapter.  s 167 - 188
 • Papadimitriou, Antigoni; Levy, Daniel; Stensaker, Bjørn & Kanazir, Sanja (2017). Public regulatory arrangements for private higher education in the Western Balkans. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  16(6), s 800- 819 . doi: 10.1177/1474904117733183 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rhoades, Gary & Stensaker, Bjørn (2017). Bringing Organisations and Systems Back Together: Extending Clark's Entrepreneurial University. Higher Education Quarterly.  ISSN 0951-5224.  71(2), s 129- 140 . doi: 10.1111/hequ.12118 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn (2017). Academic development as cultural work: responding to the organizational complexity of modern higher education institutions. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X.  23(4), s 274- 285 . doi: 10.1080/1360144X.2017.1366322 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn; Bilbow, Grahame; Breslow, Lori & Van der Vaart, Rob (2017). Strategic challenges in the development of teaching and learning in research-intensive universities, In Bjørn Stensaker; Grahame Bilbow; Lori Breslow & Rob Van der Vaart (ed.),  Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change..  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-56498-2.  1.  s 1 - 19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn & Fumasoli, Tatiana (2017). Multi-level strategies in universities: Coordination, contestation or creolization?. Higher Education Quarterly.  ISSN 0951-5224.  71(3), s 263- 273 . doi: 10.1111/hequ.12126 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stensaker, Bjørn; Van der Vaart, Rob; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). The expansion of academic development: The challenges of organizational coordination and collaboration, In Bjørn Stensaker; Grahame Bilbow; Lori Breslow & Rob Van der Vaart (ed.),  Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change..  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-56498-2.  2.  s 19 - 42
 • Cardoso, Sónia; Rosa, Maria Joao & Stensaker, Bjørn (2016). Why is quality in higher education not achieved? The view of academics. Assessment & Evaluation in Higher Education.  ISSN 0260-2938.  41(6), s 950- 965 . doi: 10.1080/02602938.2015.1052775
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2016). Global rankings in the Nordic region: challenging the identity of research-intensive universities?. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  72(6), s 781- 795 . doi: 10.1007/s10734-015-9975-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Hovdhaugen, Elisabeth (2016). Do global university rankings drive convergence? Evidence from the Nordic region, In Ellen Hazelkorn (ed.),  Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education.  Routledge.  ISBN 9781138828117.  14.
 • Friedrich, Philipp; Prøitz, Tine Sophie & Stensaker, Bjørn (2016). Disciplining the Disciplines? How qualification schemes are written up at study program level in Norwegian higher education. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  21(7), s 870- 886 . doi: 10.1080/13562517.2016.1184138 Vis sammendrag
 • Michelsen, Svein; Sweetman, Rachel; Stensaker, Bjørn & Bleiklie, Ivar (2016). Shaping perceptions of a policy instrument: The political-administrative formation of learning outcomes in higher education in Norway and England. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733.  29(3), s 399- 417 . doi: 10.1057/s41307-016-0009-5
 • Morphew, Christopher; Fumasoli, Tatiana & Stensaker, Bjørn (2016). Changing missions? How the strategic plans of research-intensive universities in Northern Europe and North America balance competing identities. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079.  43(6), s 1074- 1088 . doi: 10.1080/03075079.2016.1214697
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Stensaker, Bjørn (2016). Utdanningsledelse - Stimulering av et felles engasjement for studieprogrammene?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(2), s 144- 157 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-02-05
 • Papadimitriou, Antigoni; Gornitzka, Åse & Stensaker, Bjørn (2015). Designed diffusion? The impact of an EU instrument for public management reform in the Western Balkans. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  37(6), s 629- 647 . doi: 10.1080/07036337.2015.1046857
 • Frølich, Nicoline; Gulbrandsen, Magnus & Stensaker, Bjørn (2015). Hva har skjedd i universiteter og høgskoler?, I: Nicoline Frølich (red.),  Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024349.  Kapittel 12.  s 163 - 170
 • Frølich, Nicoline; Waagene, Erica & Stensaker, Bjørn (2015). Et godt grep om internasjonaliseringen? Lærestedenes internasjonale strategier, I: Nicoline Frølich (red.),  Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte og studenter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215024349.  Kapittel 9.  s 123 - 134
 • Fumasoli, Tatiana; Pinheiro, Romulo & Stensaker, Bjørn (2015). Handling Uncertainty of Strategic Ambitions—The Use of Organizational Identity as a Risk-Reducing Device. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13-14), s 1030- 1040 . doi: 10.1080/01900692.2014.988868
 • Jungblut, Jens Patrick Wilhelm; Vukasovic, Martina & Stensaker, Bjørn (2015). Student perspectives on quality in higher education. European Journal of Higher Education.  ISSN 2156-8235.  5(2), s 157- 180 . doi: 10.1080/21568235.2014.998693
 • Leiber, Theodor; Stensaker, Bjørn & Harvey, Lee (2015). Impact evaluation of quality assurance in higher education: methodology and causal designs. Quality in Higher Education.  ISSN 1353-8322.  21(3), s 288- 311 . doi: 10.1080/13538322.2015.1111007
 • Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2015). A conceptualisation of available trust-building mechanisms for international quality assurance of higher education. Journal of Higher Education Policy and Management.  ISSN 1360-080X.  37(1), s 30- 40 . doi: 10.1080/1360080X.2014.991538
 • Møthe, Svein; Ballangrud, Brit Bolken & Stensaker, Bjørn (2015). The values and vision of the professional department head: not so different from the past?. International Journal of Educational Management.  ISSN 0951-354X.  29(3), s 298- 308 . doi: 10.1108/IJEM-05-2014-0061 Vis sammendrag
 • Seeber, Marco; Lepori, Benedetto; Montauti, Martina; Enders, Jurgen; De Boer, Harry; Weyer, Elke; Bleiklie, Ivar; Hope, Kristin Lofthus; Michelsen, Svein; Nyhagen, Gigliola Mathisen; Frølich, Nicoline; Scordato, Lisa; Stensaker, Bjørn; Waagene, Erica; Dragsic, Zarko; Kretek, Peter; Krücken, Georg; Magalhãesh, António; Ribeiro, Filipa M.; Sousah, Sofia; Veiga, Amélia; Santiago, Rui; Marini, Giulio & Reale, Emanuela (2015). European Universities as Complete Organizations? Understanding Identity, Hierarchy and Rationality in Public Organizations. Public Management Review.  ISSN 1471-9037.  17(10), s 1444- 1474 . doi: 10.1080/14719037.2014.943268
 • Stensaker, Bjørn (2015). Organizational Identity as a concept for understanding university dynamics. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  69(1), s 103- 115 . doi: 10.1007/s10734-014-9763-8
 • Stensaker, Bjørn & Fumasoli, Tatiana (2015). Scandinavian Flagship Universities: An Appraisal of Leading National Universities in the European Context, In John Aubrey Douglass (ed.),  The New Flagship University. Changing the Paradigm from Global Ranking to National Relevancy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-50048-9.  Chapter.  s 153 - 172

Se alle arbeider i Cristin

 • Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (ed.) (2020). Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  186 s.
 • Karakhanyan, Susanna & Stensaker, Bjørn (2020). Global Trends in Higher Education Quality Assurance. Brill|Sense.  ISBN 978-90-04-44031-9.  348 s.
 • Teixeira, Pedro N.; Shin, J C; Amaral, Alberto; Bernasconi, A; Magalhães, António; Kehm, Barbara; Stensaker, Bjørn; Choi, E; Balbachevsky, Elisabeth; Hunter, Fiona; Goastellec, Gaele; Mohamedbhai, G; de Wit, Hans; Välimaa, Jussi; Rumbley, Laura E.; Unangst, L; Klemenčič, Manja; Langa, Patricio; Yang, R & Nokkala, Terhi (2020). Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Springer Nature.  ISBN 978-94-017-8904-2.  2767 s.
 • Stensaker, Bjørn; Bilbow, Grahame; Breslow, Lori & Van der Vaart, Rob (ed.) (2017). Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change.. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-56498-2.  228 s.
 • Cloete, Nico; Goedegebuure, Leo; Gornitzka, Åse; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Stensaker, Bjørn (ed.) (2016). Pathways through higher education research: A festschrift in honour of Peter Maassen. Department of Education, University of Oslo.  ISBN 978-82-569-7044-5.  166 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jongbloed, Ben; de Boer, Harry; Stensaker, Bjørn & Elken, Mari (2020). Performance Agreements in Denmark, Ontario and the Netherlands. Vis sammendrag
 • Wiers-Jenssen, Jannecke & Stensaker, Bjørn (2020, 13. februar). Hvilke formål bør Studiebarometeret tjene?. [Internett].  Khrono. Vis sammendrag
 • Aamodt, Per O; Hybertsen, Ingunn Dahler; Røsdal, Trude; Stensaker, Bjørn; Caspersen, Joakim & Federici, Roger Andre (2019). Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Maassen, Peter; Andreadakis, Zacharias; Gulbrandsen, Magnus & Stensaker, Bjørn (2019). The Place of Universities in Society.
 • Caspersen, Joakim; Aamodt, Per O; Stensaker, Bjørn & Federici, Roger Andre (2018). Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen 2015-2019 Delrapport 2. Vis sammendrag
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2018). Organizing quality work in higher education institutions.
 • Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2018). Sentrale funn og anbefalinger fra QNHE prosjektet.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2018). All student-centered now? Analyzing institutional teaching and learning policies in Scandinavia.
 • Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2018). Navigating complexity: leadership work at institutional top level.
 • Stensaker, Bjørn; Elken, Mari & Maassen, Peter (2018). Study program leadership: a matter of organization?.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2017). Quality work in Higher Education.
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Stensaker, Bjørn (2017). The Practices of Quality Management: Collaboration and control of study program delivery.
 • Aamodt, Per O; Hovdhaugen, Elisabeth; Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Dalseng, Carmen Celine From (2016). Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. NIFU Arbeidsnotat. 10.
 • Bugge, Markus; Wollscheid, Sabine & Stensaker, Bjørn (2016). Evaluering av Kunnskapssenter for utdanning. NIFU-rapport. 12.
 • Damsa, Crina I.; Nerland, Monika & Stensaker, Bjørn (2016). Enhancing student learning through ‘student-centered approaches’: What matters for educational quality?.
 • Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2016). State power and university autonomy: Analyzing the role of internal governance modes.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Aamodt, Per O; Reymert, Ingvild & Stensaker, Bjørn (2016). Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning. NIFU Arbeidsnotat. 3.
 • Stensaker, Bjørn; Frølich, Nicoline & Aamodt, Per O (2016). Beyond Bologna? Change processes and change drivers within study programs in Norwegian higher education.
 • Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete & Reymert, Ingvild (2016). Evaluering av ordningen med fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. NIFU-rapport. 7.
 • Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete & Reymert, Ingvild (2016). Organisasjonsstrukturen ved Universitetet i Stavanger – synspunkter fra de ansatte. NIFU Arbeidsnotat. 5.
 • Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline & Stensaker, Bjørn (2015). Learning outcomes - a useful tool in quality assurance. Views from academic staff.
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke & Aamodt, Per O (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. NIFU-rapport. 24.
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Fulltekst i vitenarkiv.
 • de Lange, Thomas; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2015). Litteraturstudie: kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet 10 juni 2015.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2015). Organisering av flercampusuniversitet: En diskusjon av prinsipper og etablert praksis ved noen utenlandske læresteder. NIFU Arbeidsnotat. 10.
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Hovdhaugen, Elisabeth (2015). The painters behind the profile: the rise and functioning of communication departments in universities.
 • Røsdal, Trude; Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Gunnes, Hebe (2015). Evaluering av faglig understruktur ved Høgskolen i Bergen. NIFU-rapport. 31.
 • Stensaker, Bjørn (2015). Norske universiteter og høyskoler som strategiske organisasjoner, I: Kristin Oxley (red.),  Eksellens. Innovasjon. Effekt. Resultater fra forskningen. Program: Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken - FORFI.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-03395-5.  Kapittel 1, del 3.  s 16 - 19

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:39 - Sist endret 7. des. 2018 12:26