Å lære om kvalitet (LEAQ) (avsluttet)

Dette er et for-prosjektet under Utdanning 2020 som tar sikte på å utforske hva eksisterende datakilder om norsk høyere utdanning kan si om studentenes læringsutbytte.

Om prosjektet

Prosjektet har som utgangspunkt at læringsutbytte kan defineres og forstås på ulike måter, og der et viktig formål med prosjektet er å vise hvordan ulike datakilder kan koples med ulike forståelser av læringsutbytte. På denne måten kan man både etablere en bedre forståelse av hva eksisterende data sier noe om, samtidig som man også kan identifisere eventuelle mangler i datagrunnlaget.

Samarbeid og finansiering

Prosjektet er et samarbeid mellom PFI og NIFU (Nordisk institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning), og er finansiert gjennom Forskningsrådets program "Utdanning 2020". Professor Bjørn Stensaker er prosjektleder, og sentrale medarbeidere er Tone Dyrdal Solbrekke, Thomas de Lange, Tine Prøitz og Øyvind Wiborg.

Last ned rapporten her (.pdf)

 

Publisert 1. apr. 2011 17:00 - Sist endret 3. juni 2015 16:45