Utdanning 2020 forprosjekt (avsluttet)

Formålet med dette prosjektet er å utvikle et felles konseptuelt, metodologisk og empirisk grunnlag for to perspektiver - høyere utdanning og profesjonell læring på den ene siden, og utviklingen av de europeiske integrasjonsprosessene i høyere utdanning på den andre siden. Prosjektet er finansiert av NFR.

Om prosjektet

Grunnleggende i dette prosjektet er to ulike perspektiver på høyere utdanning - det institusjonelle og det kulturelle. Det er antatt at de to begrepene har mye til felles og kan dermed forsterke hverandre for å skape mer helhetlig forståelse av forholdet mellom kunnskap og høyere utdanning. Prosjektet har tre hovedmål:

  • integrere av to overnevnte forskningstradisjoner gjennom å skape et felles metodologisk og konseptuell ramme for videre forskning.
  • forberede en søknad både innen Utdanning 2020 rammeverket, i tillegg til internasjonale søknader (FP7)
  • skape et konsortium av to forskningsmiljøer ved UiO - PFI på UV-fakultetet og ARENA.

Rapporten kan lastes ned i tre deler:

Mer informasjon om prosjektet kan finnes på de engelske prosjekt-sidene.

 

Publisert 20. sep. 2010 14:16 - Sist endret 3. juni 2015 16:41