Mari Elken

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Mari Elken
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Kvalitet i høyere utdanning
 • Kvalifikasjonsrammeverk
 • Organisering, styring og ledelse av høyere utdanning

Bakgrunn

2019 – Førsteamanuensis, LINK/IPED, UiO

2016 – Forsker 2, NIFU

2016 – PhD, Det Utdanningsvitenskapelige fakultetet  

2013 – 2016 Forsker 3, NIFU   

2009 – 2013 Stipendiat, IPED, UiO

2008 MPhil in Higher Education, UiO

2006 – 2008 Forskningsassistent, UiO

2004 BA cum laude, kunstlærer, Tallinn Pedagogical University (Estland)

Verv og oppnevenelser

2018 – (2022) medlem av Akademiet for yngre forskere  

2015 – Stedfortredende forskningsleder (høyere utdanning), NIFU

2018 – Redaksjonskomité, European Educational Research Journal

2017 – Redaksjonskomité, Journal of Higher Education Policy and Management

2014 – 2017 Board of governors at the European Consortium for Higher Education Research (CHER)

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning

Publikasjoner

 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2022). Bounded innovation or agency drift? Developments in European higher education quality assurance. Assessment & Evaluation in Higher Education. ISSN 0260-2938. doi: 10.1080/02602938.2022.2078476.
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2021). Institutionalising Distrust? The Changing Relationship Between Higher Education and the Labour Market in Norway. I Maassen, Peter & Gibbs, Paul (Red.), Trusting in Higher Education: A multifaceted discussion of trust in and for higher education in Norway and the United Kingdom. Springer Nature. ISSN 978-3030870362. s. 69–88.
 • Kaša, Rita; Elken, Mari & Paazlow, Anders (2021). Entrepreneurial universities in post-Soviet countries. I Hytti, Ulla (Red.), A Research Agenda for the Entrepreneurial University. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781788975032. s. 43–66.
 • Jungblut, Jens Patrick Wilhelm; Maassen, Peter & Elken, Mari (2020). Quo Vadis EHEA: Balancing Structural Continuation and Political Variety, European Higher Education Area: Challenges for a New Decade. Springer. ISSN 9783030563158. s. 391–415. doi: 10.1007/978-3-030-56316-5_25. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2020). Quality Work: Reflections and Refinements. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 175–186.
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2020). Quality Systems in Higher Education Institutions: Enabling and Constraining Quality Work. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 19–41.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2020). Researching ‘Quality Work’ in Higher Education. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 1–18.
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2019). Linking higher education and the world of work: learning outcomes and intermediary organisations. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 32(8), s. 678–692. doi: 10.1080/13639080.2019.1696951. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari & Vukasovic, Martina (2019). The Looseness of Loose Coupling: The Use and Misuse of “Loose Coupling” in Higher Education Research. I Huisman, Jeroen & Tight, Malcolm (Red.), Theory and Method in Higher Education Research. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-83867-842-5. s. 53–71. doi: 10.1108/S2056-375220190000005005.
 • Kaša, Rita; Elken, Mari; Paalzow, Anders & Pauna, Diana (2019). Conditioned Entrepreneurialism: Strategic Responses of Universities in Latvia and Norway. European Education : Issues and Studies. ISSN 1056-4934. 51(4), s. 253–269. doi: 10.1080/10564934.2019.1637266.
 • Stensaker, Bjørn; Elken, Mari & Maassen, Peter (2019). Studieprogramledelse – et spørsmål om organisering? UNIPED. ISSN 1500-4538. 42(1), s. 91–105. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-01-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2018). Conceptualising ‘quality work’ in higher education. Quality in Higher Education. ISSN 1353-8322. 24(3), s. 189–202. doi: 10.1080/13538322.2018.1554782. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vukasovic, Martina; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm; Chou, Meng-Hsuan; Elken, Mari & Ravinet, Pauline (2018). Multi-level, Multi-actor and Multi-issue Dimensions of Governance of the European Higher Education Area, and Beyond. I Curaj, Adrian; Deca, Ligia & Pricopie, Remus (Red.), European Higher Education Area: The Impact of Past and Future Policies. Springer Nature. ISSN 978-3-319-77407-7. s. 321–334. doi: 10.1007/978-3-319-77407-7_20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari; Stensaker, Bjørn & Dedze, Indra (2018). The painters behind the profile: the rise and functioning of communication departments in universities. Higher Education. ISSN 0018-1560. 76(6), s. 1109–1122. doi: 10.1007/s10734-018-0258-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olson, Jennifer Rebecca; Afdal, Hilde Wågsås & Elken, Mari (2018). Multiple Institutional Logics in National Curricula: The Introduction of Learning Outcomes in Teacher Education and Engineering Education in Norway. I Maassen, Peter; Nerland, Monika & Yates, Lyn (Red.), Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature. ISSN 978-3-319-72831-5. s. 65–81. doi: 10.1007/978-3-319-72832-2_4.
 • Elken, Mari (2017). Higher Education Systems and Institutions, Estonia. I Shin, Jung Cheol & Teixeira, Pedro N. (Red.), Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-94-017-9553-1. doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_564-1.
 • Elken, Mari & Røsdal, Trude (2017). Professional higher education institutions as organizational actors. Tertiary Education and Management. ISSN 1358-3883. 23(4), s. 376–387. doi: 10.1080/13583883.2017.1371217. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari (2017). Expert group institutionalization and task expansion in European education policy-making. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 17(3), s. 335–348. doi: 10.1177/1474904117720406. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari (2017). Standardization of (higher) education in Europe – policy coordination 2.0? Policy and Society: An Interdisciplinary Journal of Policy Research. ISSN 1449-4035. 36(1), s. 127–142. doi: 10.1080/14494035.2017.1278873. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2017). Pulling the plug in a bathtub: the big consequences of a small change in Norwegian higher education. I de Boer, Harry; File, Jon; Huisman, Jeroen; Seeber, Marco; Vukasovic, Martina & Westerheijden, Don F. (Red.), Policy Analysis of Structural Reforms in Higher Education. Processes and Outcomes. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-42236-7. s. 95–117. doi: 10.1007/978-3-319-42237-4.
 • Vukasovic, Martina; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Elken, Mari (2017). Still the main show in town? Assessing political saliency of the Bologna Process across time and space. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. 42(8), s. 1421–1436. doi: 10.1080/03075079.2015.1101755.

Se alle arbeider i Cristin

 • Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2020). Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISBN 978-3-030-41756-7. 186 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Flobakk-Sitter, Fride & Elken, Mari (2022). Bærekraft og grønn omstilling i universitets- og høyskolesektoren.
 • Elken, Mari (2022). Utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning.
 • Elken, Mari (2022). Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk som et styringsverktøy.
 • Elken, Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2022). Utviklingsavtaler løser ikke styrings­utfordringene i aka­demia. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Elken, Mari (2022). Utviklingsavtaler: dialogverktøy, finansieringsinstrument, eller noe annet?
 • Elken, Mari; Rots, Aike Peter & Tjønndal, Anne (2022). Hvor internasjonal er egentlig norsk forskning? . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Elken, Mari (2022). Styring av kvalitet: mål aktører og praksis i norsk UH-politikk.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Elken, Mari & Solberg, Espen (2021). Finansierings­utvalget trenger nytt mandat og bredere sammensetning. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Frølich, Nicoline; Vukasovic, Martina; Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2021). Pressing problems in researching structural reforms and mergers in higher education.
 • Elken, Mari (2021). Fra lange linjer til U-svinger i norsk UH-politikk? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 44(4), s. 22–23.
 • Hansen, Kai Arne; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen & Elken, Mari (2021). Hva er det ultimate nyttårsforsettet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Elken, Mari (2021). Forskningsetiske gjengangere fra de yngre forskernes perspektiv.
 • Elken, Mari; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Dale, Ragnhild Freng (2021). Hva i alle dager er tverrfaglighet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lund, Bjarte Aarmo; Elken, Mari & Eriksen, Stefka Georgieva (2021). Er det fordeler ved å være ung forsker? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Elken, Mari & Vukasovic, Martina (2021). Performance contracts and mergers in Norwegian HE: Exploring the interactions between concurrent policy reforms.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Elken, Mari; Sandtorv, Alexander Harald & Lison, Pierre (2021). Welcome to Norway! Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Elken, Mari (2021). Sentrale styringstrender i sektoren. Styring, endringer og forventninger på UH landskapet.
 • Vukasovic, Martina; Frølich, Nicoline; Bleiklie, Ivar; Elken, Mari & Michelsen, Svein (2021). Policy processes shaping the Norwegian Structural Reform.
 • Elken, Mari (2020). Foreword. Higher Education Dynamics. ISSN 1571-0378. 54.
 • Maassen, Peter; Jungblut, Jens & Elken, Mari (2020). Quo vadis European Higher Education Area: balancing structural continuation and political variety.
 • Bleiklie, Ivar; Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Michelsen, Svein & Vucasovic, Martina (2020). Managerial policy making and the higher education merger reform in Norway.
 • Bleiklie, Ivar; Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Michelsen, Svein & Vucasovic, Martina (2020). Policy Making as Dialogue?
 • Elken, Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2020). Hva skal vi med utviklingsavtalene? Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 43(4), s. 6–7.
 • Elken, Mari (2020). Kvalitetsarbeid i høyere utdanning .
 • Jongbloed, Ben; de Boer, Harry; Stensaker, Bjørn & Elken, Mari (2020). Performance Agreements in Denmark, Ontario and the Netherlands.
 • Elken, Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2020). Evaluering av utviklingsavtaler. Prosjektstatus og foreløpige refleksjoner .
 • Elken, Mari (2020). Forskningsbasert følgevaluering av Høgskolen på Vestlandet .
 • Elken, Mari (2020). Evaluering av pilotordningen med utviklingsavtaler.
 • Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2020). Nye utfordringer for strukturreformen. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2020). Unge forskere opplever uetisk press. [Fagblad]. forskning.no.
 • Lohne, Kjersti & Elken, Mari (2019). En sårbar situasjon. [Fagblad]. Forskningsetikk.
 • Røsdal, Trude; Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2019). NIFU Innsikt 2019-14: Struktur, kommunikasjon og kultur i en ny organisasjon.
 • Elken, Mari (2019). Marketing in Higher Education. I Teixeira, Pedro & Shin, Jung Cheol (Red.), Encyclopedia of International Higher Education Systems and Institutions (2019). Springer. ISSN 978-94-017-9553-1. doi: 10.1007/978-94-017-9553-1_569-1.
 • Elken, Mari (2019). #4 God utdanning.
 • Elken, Mari (2019). Internationalisation in higher education.
 • Elken, Mari (2019). Conceptualising organizational coupling.
 • Degn, Lise; Elken, Mari & Frølich, Nicoline (2019). The "what, "why" and "how" of Quality in Nordic higher education reforms.
 • Elken, Mari & Røsdal, Trude (2019). Hovedinntrykk fra intervjuundersøkelse ved HVL.
 • Elken, Mari & Skjelbred, Siv-Elisabeth (2019). Forskningsbasert følgeevaluering av fusjonsprosessen ved HVL: Noen funn fra NIFUs spørreundersøkelse ved HVL.
 • Skjelbred, Siv-Elisabeth & Elken, Mari (2019). NIFU Innsikt 2019:2. Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden.
 • Elken, Mari (2019). Realkompetanseburdering fra et samfunnsperspektiv: Muligheter og dilemmaer. .
 • Elken, Mari; Hovdhaugen, Elisabeth & Wiers-Jenssen, Jannecke (2018). Policy framing of student mobility in the Nordic countries: balancing egalitarianism and the global knowledge economy?
 • Elken, Mari & Vukasovic, Martina (2018). Is Europe losing its mojo? Exploring the European side of differentiated integration in HE.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2018). All student-centered now? Analyzing institutional teaching and learning policies in Scandinavia.
 • Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2018). Sentrale funn og anbefalinger fra QNHE prosjektet .
 • Elken, Mari (2018). HU + Kommunikasjon. En studie av kommunikasjonsavdelinger i høyere utdanning.
 • Elken, Mari (2018). Using external study programme reviewers for working with quality in higher education.
 • Elken, Mari & Vukasovic, Martina (2018). Policy coordination and policy convergence in the Nordics.
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline; Maassen, Peter & Stensaker, Bjørn (2018). Organizing quality work in higher education institutions.
 • Elken, Mari (2018). Hva er egentlig internasjonalisering?
 • Stensaker, Bjørn; Elken, Mari & Maassen, Peter (2018). Study program leadership: a matter of organization?
 • Tellmann, Silje Maria & Elken, Mari (2017). Bridging the gap between professions and higher education institutions.
 • Vabø, Agnete & Elken, Mari (2017). Disciplinary differences in organising quality work.
 • Skule, Sveinung; Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O & Elken, Mari (2017). Akademia og arbeidslivet må fortsette samarbeidet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline & Aamodt, Per O (2017). Ledelse av studieprogrammer.
 • Elken, Mari (2017). Kan vi måle kvalitet i høyere utdanning?
 • Elken, Mari (2017). Universiteter i moderne kunnskapsssamfunn.
 • Vukasovic, Martina & Elken, Mari (2017). Regional policy coordination and policy convergence in higher education.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2017). Quality work in Higher Education.
 • Elken, Mari & Vukasovic, Martina (2017). The Looseness of Loose Coupling: The Use and Misuse of “Loose Coupling” in Higher Education Research.
 • Elken, Mari & Vukasovic, Martina (2017). Inter-institutional Tensions in Multi-level Governance of Higher Education: European and National Level Ideas, Capabilities and Realities.
 • Elken, Mari (2016). Kvaliteet, kvaliteedidikindlustus ja kõrghariduse eripära. Kommentaarid raportile.
 • Elken, Mari; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Vukasovic, Martina (2016). Multi-level multi-actor dynamics of European knowledge policy-making.
 • Elken, Mari (2016). Læringsutbyttedebatt og høyere utdanning i endring. Noen sentrale utviklingstrekk.
 • Vabø, Agnete & Elken, Mari (2016). Art Education and Quality Discourses.
 • Elken, Mari & Stensaker, Bjørn (2020). Innovative practices in higher education quality assurance : A study of new activities, tasks and roles in six quality assurance agencies in Europe. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0492-7.
 • Elken, Mari & Borlaug, Siri Brorstad (2020). Utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning : En evaluering av pilotordningen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0479-8.
 • Elken, Mari; Daus, Stephan; Gunnes, Hebe; Lyby, Lars; Frølich, Nicoline & Røsdal, Trude (2020). En forskningsbasert følgeevaluering av Høgskulen på Vestlandet : Sluttrapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0458-3.
 • Silset, Sølvi; Solberg, Espen; Borlaug, Siri Brorstad & Elken, Mari (2019). Mot et bredere målesystem for UoH-sektorens bidrag til innovasjon – Forslag til målesystem basert på erfaringer fra NTNU . NTNU.
 • Elken, Mari; Røste, Rannveig; Olsen, Dorothy Sutherland & Fevolden, Arne Martin (2019). Varehandel og høyere utdanning : En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0402-6.
 • Elken, Mari & Wollscheid, Sabine (2019). Academic environment and quality of education : A literature review. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0379-1.
 • Schwach, Vera & Elken, Mari (2018). Å snakke fag på et språk andre forstår : Norsk fagspråk i høyere utdanning og arbeidsliv. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0348-7.
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila & Elken, Mari (2018). Realkompetansevurdering i praksis: erfaringer fra casestudier. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0332-6.
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per O; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari & Waagene, Erica [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0331-9.
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari & Kyvik, Svein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0318-0.
 • Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan & Skule, Sveinung (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0272-5.
 • Elken, Mari; Frølich, Nicoline & Reymert, Ingvild (2016). Steering approaches in higher education: Comparing Norway, Sweden, Finland, the Netherlands and UK (England. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0228-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juni 2020 16:31 - Sist endret 30. juni 2020 16:31

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter