Horizontal governance and learning dynamics in higher education (HORIZON) (avsluttet)

Høyere utdanning er i endring. Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om disse endringsprosessene med fokus på styring og ledelse i sektoren og læringsprosesser i institusjonene, og hvordan disser er knyttet sammen.

Se detaljert prosjektbeskrivelse (pdf).

Hovedmålet er å bidra til en bedre forståelse av de store endringsdynamikken i høyere utdanning med hensyn til styringen av høyere utdanning og læringsprosessene i høyere utdanningsinstitusjoner, samt forholdet mellom disse to.

Sekundære mål omfatter følgende:

 • Undersøk hvordan europeisk kunnskapspolitikk har blitt utviklet og koordinert siden 2000, og hvordan den påvirker på utvikling og koordinering av norsk kunnskapspolitikk, med spesielt fokus på utdanningssektor.
 • Analysere hvordan horisontalt koordinert kunnskapspolitikk håndteres på sentralt nivå i høyere utdanningsinstitusjoner.
 • Undersøk hvordan kunnskapskulturer utgjør fagmiljøer i kontekst av forandring, med vekt gitt til de arrangementene og mekanismene gjennom som studenter delta i disse kunnskapskulturene.
 • Analysere endringsdynamikker i høyere utdanningssystemer og institusjoner fra en multi-level perspektiv.

For mer informasjon se engelsk prosjektside.

Publikasjoner

 • Nerland, Monika (2018). Knowledge practices and relations in professional education. Studies in Continuing Education. ISSN 0158-037X. 40(3), s. 242–256. doi: 10.1080/0158037X.2018.1447919. Fulltekst i vitenarkiv
 • Damsa, Crina I.; Nerland, Monika & Jensen, Karen (2017). Enrolment of first-year students in knowledge domains: Unpacking transformative practices in three introductory courses. I Kyndt, Eva; Donche, Vincent; Trigwell, Keith & Lindblom-Ylänne, Sari (Red.), Higher Education Transitions: Theory and Research. Routledge. ISSN 978-1138670884. doi: 10.4324/9781315617367-20.
 • Enqvist-Jensen, Cecilie; Nerland, Monika & Rasmussen, Ingvill (2017). Maintaining doubt to keep problems open for exploration: An analysis of law students' collaborative work with case assignments. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 13, s. 38–49. doi: 10.1016/j.lcsi.2017.02.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Damsa, Crina I. & Ludvigsen, Sten Runar (2016). Learning through interaction and co-construction of knowledge objects in teacher education. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 11, s. 1–18. doi: 10.1016/j.lcsi.2016.03.001.
 • Nerland, Monika (2016). Learning to Master Profession-Specific Knowledge Practices: A Prerequisite for the Deliberate Practitioner? I Trede, Franziska & McEwen, Celina (Red.), Educating the Deliberate Professional. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-32956-7. s. 127–139. doi: 10.1007/978-3-319-32958-1_9.
 • Damsa, Crina I. & Nerland, Monika (2016). Student Learning Through Participation in Inquiry Activities: Two Case Studies in Teacher and Computer Engineering Education. Vocations and Learning. ISSN 1874-785X. s. 1–20. doi: 10.1007/s12186-016-9152-9.
 • Rasmussen, Ingvill & Damsa, Crina I. (2016). Heterochrony through moment-to-moment interaction: A micro-analytical exploration of learning as sense making with multiple resources. International Journal of Educational Research. ISSN 0883-0355. doi: 10.1016/j.ijer.2016.04.003.
 • Jensen, Karen & Nerland, Monika (2015). Knowledge dynamics in higher education: Examples from law schools in Norway and their shadow arrangements. I Langemeyer, Ines; Fischer, Martin & Pfadenhauer, Michaela (Red.), Epistemic and learning cultures – wohin sich Universitäten entwickeln. Verlagsgruppe Beltz. ISSN 978-3-7799-3277-2. s. 46–60.
 • Jensen, Karen; Nerland, Monika & Enqvist-Jensen, Cecilie (2015). Enrolment of newcomers in expert cultures: an analysis of epistemic practices in a legal education introductory course. Higher Education. ISSN 0018-1560. 70(5), s. 867–880. doi: 10.1007/s10734-015-9872-z.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maassen, Peter; Nerland, Monika & Yates, Lyn (2018). Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature. ISBN 978-3-319-72831-5. 208 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2014). Mirroring the Practice of Teaching - Exploring Microteaching as a site for Professional Enactments.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. sep. 2014 15:11 - Sist endret 8. feb. 2020 07:11