European integration in higher education and research in the Western Balkans (NORGLOBAL) (avsluttet)

Prosjektet har som mål å forsterke grunnlaget for evidens-basert politikk i høyere utdanning og forskning i Vest-Balkan.

Om prosjektet

Solid kunnskap om forskning og høyere utdanning har en viktig rolle for landene i Vest-Balkan i deres integrasjon til EU og NATO, men fram til nå har det vært en mangel av pålitelig data om høyere utdanning og forskning i Vest-Balkan, dermed er det også vanskelig å forske på disse landene fra et komparativt perspektiv. Konsekvensen av disse har vært at disse landene hatt et generelt svakt grunnlag for evidens-basert kunnskapspolitikk. Hovedformålet med dette prosjektet er dermed å bidra til å utvikle relevant kunnskap for policy-makere i disse landene, og dermed forsikre at høyere utdanning og forskning bidrar til bærekraftig vekst i økonomi, samfunn og politisk utvikling.

De sentrale aktivitetene i dette prosjektet er: utvikling og vedlikehold av en database for høyere utdanning og forskning med spesiell fokus på europeisk integrasjon; produksjon av felles forskningsprosjekter som publiseres på internasjonale tidsskrifter og bøker; prodkusjon av et post-doc og to p.hd.-prosjekter som fokuserer på høyere utdanning og forskning i Vest-Balkan; organisering av felles søknader for andre internasjonale finansieringskilder.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og har varighet mellom 2011-2013, det samarbeides mer partnere fra Norge (ARENA, NIFU) og fra Vest-Balkan (Universitetet i Zagreb i Kroatia, Universitetet i Beograd i Serbia, og Centre for Education Policy i Serbia).

Mer om prosjektet kan leses på de engelske prosjektsidene.

 

Publisert 20. sep. 2010 14:20 - Sist endret 3. nov. 2017 11:18

Kontakt

E-post: Bjørn Stensaker

Telefon: +47-22858652

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere